ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

2 Δεκεμβρίου 2015


Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών , εδώ και κάποια χρόνια προκειμένου να εξυπηρετήσει τα μέλη του και μόνο , εγκατέστησε ηλεκτρονικό υπολογιστή στο Υποθηκοφυλακείο Σερρών , με δική του δαπάνη  .

Πρόσφατα , κάποιο άτομο που εισήλθε στο Υποθηκοφυλακείο ανεξέλεγκτα ως συνήθως , αφαίρεσε  κάποιο εξάρτημα από τον υπολογιστή αυτό , με συνέπεια οι συνάδελφοί μας  να μη μπορούν να κάνουν  τις έρευνές τους .

Ο κ. Υποθηκοφύλακας Σερρών , ο οποίος με ευθύνη του επιτρέπει σε οποιονδήποτε να εισέρχεται και να κάνει έρευνα στα αρχεία του Υποθηκοφυλακείου , θεωρεί πιθανότερο  ότι το εξάρτημα αφαίρεσε κάποιος δικηγόρος Σερρών .

Μετά από αυτό , μας πιέζει ώστε ο Σύλλογος να αγοράσει ένα δεύτερο υπολογιστή μαζί με το σχετικό πρόγραμμα , το οποίο πρόγραμμα το διαχειρίζεται τεχνικός υπολογιστών από Αθήνα και κοστίζει (μόνο το πρόγραμμα) 1.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% .

Μάλιστα ο κ. Υποθηκοφύλακας Σερρών , μας διεμήνυσε ότι , εάν δεν αγοράσουμε και νέο – δεύτερο πρόγραμμα , δεν πρόκειται να επιδιορθώσει τον πρώτο υπολογιστή , διότι μόνο με την αγορά από μέρους μας δεύτερου προγράμματος , θα πέσει το κόστος επιδιόρθωσης του παλιού υπολογιστή .

Δηλαδή ο  κ. Υποθηκοφύλακας Σερρών   προκειμένου να μειώσει  το κόστος επιδιόρθωσης του υπάρχοντος υπολογιστή , που κατά τη γνώμη μας είναι δική του ευθύνη , απαιτεί από το Σύλλογο να προβεί στην αγορά και νέου δεύτερου υπολογιστή και σχετικού προγράμματος , με το πιο πάνω κόστος  .

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών , θεωρεί χρέος του να ενημερώσει τους συναδέλφους για την κατάσταση που δημιουργήθηκε και επιφυλάσσεται   για κάθε άλλη ενέργεια  προς όφελος πάντα  των συναδέλφων .

 

Σέρρες , 02.12.2015

 

          Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Γ. Καρίπογλου                                      Αλέξανδρος  Κ. Παρασκευϊώτης