ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

7 Δεκεμβρίου 2015


Παραθέτουμε το παρακάτω συνοπτικό κείμενο, για τις βασικές αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προς ενημέρωση των μελών μας.

 

Οι βασικές αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας