ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

8 Δεκεμβρίου 2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ΄αριθμ. 295/2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 20 Δεκεμβρίου 2015 έως και 7 Ιανουαρίου 2016 ως εξής:

                

1.ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 20 έως και 25 Δεκεμβρίου

 Α)ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

Στις 21-12-2015: Μπέλλου-Τσάμη-Ειρηνοδίκης

Στις 22-12-2015: Μπέλλου-Πάκου-Ειρηνοδίκης

Στις 23-12-2015: Τσάμη-Πάκου-Ειρηνοδίκης

Στις 24-12-2015: Τσάμη-Πάκου-Ειρηνοδίκης

Στις 25-12-2015: Μπέλλου-Τσάμη-Ειρηνοδίκης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ από 20 έως και 25-12-2015: Θεοφιλίδου

21 και 22 Δεκεμβρίου 2015: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής – Μπέλλου

24 και 25 Δεκεμβρίου 2015: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής – Τσάμη

20 και 23 Δεκεμβρίου 2015: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής – Πάκου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:

Από 20 έως 25 Δεκεμβρίου 2015 ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακρίτρια

από 20 έως και 25 Δεκεμβρίου 2015: Πάκου

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων

από 20 έως και 25 Δεκεμβρίου 2015: Τσάμη

 

2.ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 26 έως και 31 Δεκεμβρίου

B) ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

 Από 26-12-2015 έως 31-12-2015: Θεοφιλίδου-Τριανταφύλλου-Ειρηνοδίκης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 26-12-2015:Τσάμη

                                       27-12-2015: Μπατσάρα

                                       28-12-2015: Τσάμη

                                       29-12-2015: Πάκου

                                       30-12-2015: Τουτουντζή

                                       31-12-2015: Μπέλλου

 26, 28 και 30 Δεκεμβρίου 2015: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές ΠληρωμήςΘεοφιλίδου

27, 29 και 31 Δεκεμβρίου 2015: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές ΠληρωμήςΤριανταφύλλου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Από 26 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015 ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακριτής

από 26 έως 31 Δεκεμβρίου 2015: Τριανταφύλλου

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων

από 26 έως 31 Δεκεμβρίου 2015: Θεοφιλίδου

3.ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 1 έως και 7 Ιανουαρίου

 Γ) ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

 Από 1-1 έως  και 7-1-2016: Τουτουντζή-Μπατσάρα-Ειρηνοδίκης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ:  από 1-1 έως και 7-1-2016: Τσάμη

3, 4, 6 και 7 Ιανουαρίου 2016: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής-Τουτουντζή

1, 2 και 5 Ιανουαρίου 2016: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής-Μπατσάρα

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Από 1 έως και 7-1-2016 ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακρίτρια

Από 1 έως και 7 Ιανουαρίου 2016: Τουτουντζή

 Εισηγήτρια Πτωχεύσεων

Από 1 έως και 7 Ιανουαρίου 2016: Μπατσάρα

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ

Στις 20 και 21-12-2015: Βενέτης    Αναπλ/της       Δημητριάδης

Στις 22-12-2015: Τέγουτζικ             #                Βενέτης

Στις 23-12-2015: Μητρογιάννη       #                Τέγουτζικ

Στις 24, 25 και 26-12-2015: Κόμναρη          #                Μητρογιάννη

Στις 27 και 28-12-2015: Τανάγιας          #                Κόμναρη

Στις 29-12-2015: Χατζηχαρίση   #                 Τανάγιας

Στις 30-01-2015: Παρασκευοπούλου    #       Χατζηχαρίση

Στις 31-12-2015, 1 και 2-1-2016: Καραγιαννίδου  #       Παρασκευοπούλου

Στις 3 και 4-01-2016: Σαράφη             #                 Καραγιαννίδου

Στις 5 και 6-01-2016: Λιακοπούλου    #                 Σαράφη

Στις 7-01-2016: Δημητριάδης     #                 Λιακοπούλου

 

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

Σέρρες  7 Δεκεμβρίου 2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Αικατερίνη Ντόκα