ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

9 Δεκεμβρίου 2015


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Σας γνωστοποιούμε τις ημερομηνίες δημοσίευσης διαθηκών στο Ειρηνοδικείο Σερρών για το χρονικό διάστημα από 8-1-2016 έως 30-6-2016:

12-1-2016
19-1-2016
26-1-2016
2-2-2016
9-2-2016
16-2-2016
23-2-2016
1-3-2016
8-3-2016
15-3-2016
22-3-2016
29-3-2016
5-4-2016
12-4-2016
19-4-2016
10-5-2016
17-5-2016
24-5-2016
31-5-2016
7-6-2016
14-6-2016
21-6-2016
28-6-2016

Έναρξη συνεδρίασης: ώρα 10:00 π.μ στο γραφείο 40 του Ειρηνοδικείου.
Οι διαθήκες προς δημοσίευση θα κατατίθενται στο Ειρηνοδικείο επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης.

 

Σέρρες 9-12-2015
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Γεώργιος Μπίκος