ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

4 Ιανουαρίου 2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πράξη υπ’ αριθμ.   3/2016

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 8 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Ιανουαρίου 2016 ως εξής:

8-1-2016 (Παρασκευή) ΄Εναρξη ΜΟΔ: Μπακαΐμης, Μπατσάρα, Θεοφιλίδου

Τριμελές: Μπακαϊμης, Θεοφιλίδου, Παρασκευοπούλου (αναπλ. Λιόλιου, Μπατσάρα)

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Μπακαΐμης

9-1-2016 (Σάββατο) Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Μπατσάρα, Χατζηχαρίση

11-1-2016  (Δευτέρα) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ντόκα

                Αυτόφωρα Τριμελούς: Ντόκα, Τουτουντζή, Χατζηχαρίση

12-1-2016  (Τρίτη) Μονομελές Εκουσίας:  Μπέλλου

                Μονομελές ειδ.χωρίς πινάκιο: Μπατσάρα, Τριανταφύλλου

                Ασφαλιστικά: Μπακαΐμης

                Πρόεδρος Υπηρεσίας : Μπέλλου

                Αυτόφωρα Τριμελούς : Μπέλλου, Μπατσάρα, Χατζηχαρίση

13-1-2016  (Τετάρτη) Μ.Ο.Δ.: Λιόλιου, Τσάμη, Πάκου  (αναπλ. Ντόκα, Θεοφιλίδου)

                Μονομελές: Θεοφιλίδου

                Πρόεδρος Υπηρεσίας : Λιόλιου

                Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη,  Πάκου, Τανάγιας

14-1-2016 (Πέμπτη) Τριμελές: Ντόκα, Τριανταφύλλου, Σαράφη (αναπλ. Μπακαΐμης, Πάκου)

                Μονομελές: Πάκου

                Πρόεδρος Υπηρεσίας : Ντόκα

15-1-2016  (Παρασκευή) Τριμελές: Λιόλιου, Τσάμη, Δημητριάδης (αναπλ. Ντόκα, Τουτουντζή)

                Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου

16-1-2016  (Σάββατο) Αυτόφωρα Τριμελούς: Τουτουντζή, Τριανταφύλλου, Τανάγιας

18-1-2016  (Δευτέρα) Μονομελές τακτικής και ειδικής με πινάκιο: Τσάμη, Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Τριανταφύλλου, Πάκου

                 Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη

                 Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Πάκου, Τανάγιας

19-1-2016 (Τρίτη) Πολυμελές (τακτική-εκουσία): Ντόκα, Μπέλλου, Μπατσάρα, Τριανταφύλλου

                 Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τριανταφύλλου

                 Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Μπατσάρα, Τανάγιας

20-1-2016 (Τετάρτη) Μονομελές: Μπέλλου

                  Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου

                  Αυτόφωρα Τριμελούς: Λιόλιου, Τουτουντζή, Σαράφη

21-1-2016  (Πέμπτη) Τριμελές:  Μπακαΐμης, Πάκου, Χατζηχαρίση  (αναπλ. Ντόκα, Τσάμη)

                  Μονομελές: Τσάμη

                  Πρόεδρος Υπηρεσίας:Μπακαΐμης

22-1-2016 (Παρασκευή) Τριμελές: Λιόλιου, Μπατσάρα, Καραγιαννίδου (αναπλ. Μπακαΐμης, Τουτουντζή)

                  Πρόεδρος Υπηρεσίας:Λιόλιου

23-1-2016  (Σάββατο) Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Πάκου, Σαράφη

25-1-2016  (Δευτέρα) Μονομελές: Πάκου

                  Πρόεδρος Υπηρεσίας :Μπακαΐμης

                  Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Πάκου, Σαράφη

26-1-2016  (Τρίτη) Μονομελές Εκουσίας: Μπατσάρα

                  Μονομελές ειδ. χωρίς πινάκιο: Μπέλλου

                  Ασφαλιστικά: Λιόλιου

                  Πρόεδρος Υπηρεσίας : Μπατσάρα

                  Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Μπατσάρα, Μητρογιάννη

27-1-2016  (Τετάρτη) Μ.Ο.Δ.: Ντόκα, Θεοφιλίδου, Πάκου (αναπλ. Λιόλιου, Τριανταφύλλου)

                  Μονομελές:Τριανταφύλλου

                  Μονομελές Ανηλίκων: Τουτουντζή

                  Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ντόκα

                  Αυτόφωρα Τριμελούς:  Θεοφιλίδου, Πάκου, Μητρογιάννη

28-1-2016  (Πέμπτη) Τριμελές:Ντόκα, Μπέλλου, Τανάγιας (αναπλ. Λιόλιου, Μπατσάρα)

                 Μονομελές:Μπατσάρα

                 Πρόεδρος Υπηρεσίας:Ντόκα

29-1-2016 (Παρασκευή)  Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης

                 Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Τουτουντζή, Μητρογιάννη

30-1-2016 (Σάββατο)  Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Τριανταφύλλου, Μητρογιάννη

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ

Από 8-1 έως και 31-1-2016: Ολοι οι Πρωτοδίκες με Πρόεδρο την κ. Λιόλιου

 

ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Από   8-1 έως 15-1-2016  : Μπατσάρα

Από 18-1 έως 22-1-2016  :  Θεοφιλίδου

Από 25-1 έως 29-1-2016  : Τριανταφύλλου

Προσημειώσεις κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 12.00 μ.

Πρόεδρος Υπηρεσίας κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς.

Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς.

Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό.

Η συμμετοχή των Δικαστών στις αρχαιρεσίες των σωματείων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Νόμο και σε περίπτωση αλλαγής προηγουμένως να μας ενημερώνετε.

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις   υπηρεσιακές ανάγκες.

 

Σέρρες  4 Ιανουαρίου 2016

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Αικατερίνη Ντόκα