ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

4 Ιανουαρίου 2016


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ.  303/2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 8  Ιανουαρίου 2016  έως  31 Ιανουαρίου 2016  ως  εξής:

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 08.01.2016, Ευανθία Χατζηχαρίση

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 15.01.2016, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 22.01.2016, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 29.01.2016, Δήμητρα Μητρογιάννη

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 13.01.2016, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 20.01.2016, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 27.01.2016, Δήμητρα Μητρογιάννη

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 12.01.2016, Ευανθία Χατζηχαρίση

Τρίτη 19.01.2016, Γεώργιος Τανάγιας

Τρίτη 26.01.2016, Δήμητρα Μητρογιάννη

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε Δευτέρα στις 11.00π.μ και Τετάρτη στις 09.00π.μ.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 27.01.2016, Δημήτριος Δημητριάδης-Βασιλική Παρασκευοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 20.01.2016 (πταίσματα), Δημήτριος Δημητριάδης

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 13.01.2016, Ολυμπία Λιακοπούλου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 28.01.2016, Δήμητρα Κόμναρη

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από  08.01.2016 έως 12.01.2016, Ευανθία Χατζηχαρίση

Από 13.01.2016 έως 19.01.2016, Γεώργιος Τανάγιας

Από 20.01.2016 έως 25.01.2016, Νικολέτα Σαράφη

Από 26.01.2016 έως 31.01.2016, Δήμητρα Μητρογιάννη

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Από  08.01.2016 έως 19.01.2016, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Από 20.01.2016 έως 31.01.2016, Δημήτριος Δημητριάδης

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 08.01.2016 έως 31.01.2016, Ολυμπία Λιακοπούλου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 08.01.2016 έως 31.01.2016, Δήμητρα Κόμναρη

 

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

 

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες    29-12-2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Αικατερίνη Ντόκα