ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 07/01/2016

7 Ιανουαρίου 2016


Μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα των παραστάσεων και μόνο για τα σημερινά πρακτικά στο Ειρηνοδικείο Σερρών,  ο κ. Δημητριάδης θα δεχθεί μία μόνο παράσταση, εφόσον οι διάδικοι φέρονται όλοι ως αιτούντες. Δηλαδή να μην υπάρχει καθ’ ου η αίτηση.