ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΧΗΣ

15 Ιανουαρίου 2016


Το πλαίσιο όπως καθορίστηκε από την ολομέλεια έχει ως εξής:

1. Παραγραφές – Προθεσμίες.

2. Αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης (μόνο για Α’ κατοικία).

3. Στα ποινικά δικάζουμε πλημμελήματα που έχει συμπληρωθεί εξαετία στο πρώτο βαθμό και επταετία στο δεύτερο.