ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΠολΔ

19 Ιανουαρίου 2016


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: Τροποποιήσεις του  ΚΠολΔ με το Ν. 4335/2015

 

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016

[Ξενοδοχείο Ελπίδα Resort ]

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9.30 – 10.00 πμ. Προσέλευση

10:00 πμ.  Χαιρετισμοί 

 

Πρόεδρος Συνεδρίας: Νικόλαος Νίκας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

10:15 – 10:30 πμ. Εισαγωγή

                              Νικόλαος Νίκας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

10:30 – 11:00 πμ. Πρωτοβάθμια διαγνωστική διαδικασία (τακτική και ειδικές διαδικασίες)

                              Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

11:00 – 11:30 πμ. Αναγκαστική Εκτέλεση

                               Παναγιώτης Μάζης, ΔΝ Δικηγόρος Αθηνών

11:30 – 12:00 πμ. Ένδικα Μέσα – Διαταγές – Ασφαλιστικά Μέτρα – Εκούσια Δικαιοδοσία

                               Στέφανος Καραμέρος, ΔΝ Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Διδάσκων στο Παν/μιο Νεαπόλεως Πάφου

12:00 – 12:20 μμ. Διάλειμμα

12:20 – 13:30 μμ. Ερωτήσεις – Συζήτηση