ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

20 Ιανουαρίου 2016


Ανακοίνωση για τις δικαστικές υποθέσεις του Γ.Νοσοκομείου Σερρών.

Σέρρες, 20.01.2016

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, μας απέστειλε σήμερα έγγραφο, με το οποίο ζητά από κάθε δικηγόρο των Σερρών, ο οποίος πιστεύει λόγω εμπειρίας ότι μπορεί να εκπροσωπεί δικαστικά το Νοσοκομείο, να αποστείλει σχετική αίτηση στη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

Όπως μας ενημερώνει το έγγραφο, οι υποθέσεις του Νοσοκομείου αφορούν κυρίως τα Διοικητικά Δικαστήρια και οι αμοιβή του δικηγόρου θα καθορίζεται με βάση τον Κώδικα Δικηγόρων.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν από σήμερα, 20.01.2016 προθεσμία επτά (7) ημερών, προκειμένου να αποστείλουν το αίτημά τους στη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Από το Δ.Σ.