ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

27 Ιανουαρίου 2016


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 9/2016

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1 Φεβρουαρίου 2016  έως 29 Φεβρουαρίου 2016  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 05.02.2016,Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 12.02.2016,Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 19.02.2016, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 26.02.2016, Δήμητρα Κόμναρη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 03.02.2016, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου-Δήμητρα Μητρογιάννη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 10.02.2016, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 17.02.2016, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 24.02.2016, Δήμητρα Κόμναρη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 02.02.2016, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Τρίτη 09.02.2016, Ολυμπία Λιακοπούλου

Τρίτη 16.02.2016, Δημήτριος Δημητριάδης

Τρίτη 23.02.2016, Δήμητρα Κόμναρη

Συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010.

Την Πέμπτη 04.02.2015  Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Την Πέμπτη  11.02.2015  Ολυμπία Λιακοπούλου

Την Πέμπτη  18.02.2015  Δημήτριος Δημητριάδης

Την Πέμπτη 25.02.2015 Δήμητρα Κόμναρη, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου, Ολυμπία Λιακοπούλου και Ευανθία Χατζηχαρίση.

Προσημειώσεις κάθε Τετάρτη στις 09.00 π.μ.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 04.02.2016, Ευανθία Χατζηχαρίση-Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Τρίτης 23.02.2016, Βασιλική Παρασκευοπούλου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 03.02.2016, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 18.02.2016 (πταίσματα), Γεώργιος Τανάγιας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 25.02.2016, Δήμητρα Μητρογιάννη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 03.02.2016 (πταίσματα), Δήμητρα Κόμναρη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από  01.02.2016 έως 07.02.2016, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Από 08.02.2016 έως 14.02.2016, Ολυμπία Λιακοπούλου

Από 15.02.2016 έως 21.02.2016, Δημήτριος Δημητριάδης

Από 22.02.2016 έως 29.02.2016, Δήμητρα Κόμναρη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Από  01.02.2016 έως 15.02.2016, Ευανθία Χατζηχαρίση

Από 16.02.2016 έως 29.02.2016, Βασιλική Παρασκευοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από  01.02.2016 έως 29.02.2016, Γεώργιος Τανάγιας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από  01.02.2016 έως 03.02.2016, Δήμητρα Κόμναρη

Από  04.02.2016 έως 29.02.2016, Δήμητρα Μητρογιάννη

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες   26 -01-2016

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Αικατερίνη Ντόκα