ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

28 Ιανουαρίου 2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ΄ αριθμ.  10/2016

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, μηνός Φεβρουαρίου 2016 ως εξής:

1-2-2016 (Δευτέρα) ΄Εναρξη ΜΟΔ : Μπακαΐμης, Μπέλλου, Πάκου

Μονομελές Τακτικής: Μπέλλου, Μπατσάρα, Τριανταφύλλου, Πάκου

Μονομελές ειδ.πινακίου: Μπέλλου, Μπατσάρα, Τριανταφύλλου, Πάκου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης

Αυτόφωρα Τριμελούς :Μπακαΐμης, Μπέλλου, Πάκου

2-2-2016 (Τρίτη)   Πολυμελές: Ντόκα, Μπέλλου, Τριανταφύλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τριανταφύλλου

Αυτόφωρα Τριμελούς :Τουτουντζή, Τριανταφύλλου, Καραγιαννίδου

3-2-2016 (Τετάρτη) Μ.Ο.Δ.: Ντόκα, Τσάμη, Θεοφιλίδου (Μπακαϊμης, Μπατσάρα)

Μονομελές : Μπατσάρα

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ντόκα

Αυτόφωρα Τριμελούς :Τσάμη, Θεοφιλίδου, Καραγιαννίδου

4-2-2016 (Πέμπτη) Τριμελές: Λιόλιου, Τσάμη, Παρασκευοπούλου (αναπλ. Ντόκα,

Τριανταφύλλου)

Μονομελές: Τριανταφύλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας :Λιόλιου

5-2-2016 (Παρασκευή) Πρόεδρος Υπηρεσίας:Μπακαΐμης

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Τουτουντζή, Καραγιαννίδου

6-2-2016 (Σάββατο) Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Μπατσάρα, Καραγιαννίδου

8-2-2016 (Δευτέρα) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Λιόλιου, Τουτουντζή, Λιακοπούλου

9-2-2016  (Τρίτη) Μονομελές Εκουσίας: Τριανταφύλλου , Μπέλλου (μόνο για κτηματολόγιο)

Μονομελές ειδ.χωρίς πινάκιο: Μπέλλου

Ασφαλιστικά: Μπακαΐμης

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Τριανταφύλλου, Λιακοπούλου

10-2-2016  (Τετάρτη) Μονομελές: Θεοφιλίδου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Τουτουντζή, Θεοφιλίδου, Λιακοπούλου

11-2-2016 (Πέμπτη) Τριμελές: Ντόκα, Πάκου, Καραγιαννίδου (αναπλ. Λιόλιου, Μπέλλου)

Μονομελές: Μπέλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ντόκα

12-2-2016 (Παρασκευή) Τριμελές:Μπακαΐμης, Τριανταφύλλου, Κόμναρη (αναπλ. Ντόκα, Τουτουντζή)

Πρόεδρος Υπηρεσίας :Μπακαΐμης

13-2-2016 (Σάββατο) Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Τουτουντζή, Λιακοπούλου

15-2-2016  (Δευτέρα) Μονομελές Τακτικής:   Μπέλλου, Μπατσάρα, Θεοφιλίδου,

Τριανταφύλλου, Πάκου

Μονομελές ειδ.πινακίου: Μπέλλου, Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Τριανταφύλλου, Πάκου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Τριανταφύλλου, Δημητριάδης

16-2-2016  (Τρίτη) Πολυμελές: Ντόκα, Τσάμη, Θεοφιλίδου, Πάκου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Πάκου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Δημητριάδης

17-2-2016(Τετάρτη) Μ.Ο.Δ.: Λιόλιου, Τουτουντζή, Μπατσάρα (αναπλ. Μπακαϊμης, Τσάμη)

Μονομελές: Τσάμη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Τουτουντζή, Μπατσάρα, Δημητριάδης

18-2-2016(Πέμπτη) Τριμελές:Λιόλιου, Μπέλλου,Λιακοπούλου(αναπλ. Μπακαΐμης, Τριανταφύλλου)

Μονομελές: Τριανταφύλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου

19-2-2016 (Παρασκευή) Τριμελές:Μπακαΐμης, Μπατσάρα, Χατζηχαρίση (αναπλ. Λιόλιου,

Τουτουντζή)

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης

20-2-2016  (Σάββατο) Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Τριανταφύλλου, Δημητριάδης

22-2-2016  (Δευτέρα) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ντόκα

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ντόκα, Τουτουντζή, Κόμναρη

23-2-2016 (Τρίτη) Μονομελές Εκουσίας: Πάκου

Μονομελές ειδ.χωρίς πινάκιο:  Μπατσάρα

Ασφαλιστικά: Λιόλιου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπατσάρα

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Πάκου, Κόμναρη

24-2-2016 (Τετάρτη) Τριμελές Ανηλίκων: Μπακαΐμης, Τσάμη, Τουτουντζή (αναπλ. Μπατσάρα)

Μονομελές: Μπατσάρα

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Τσάμη, Κόμναρη

25-2-2016 (Πέμπτη) Τριμελές: Ντόκα, Θεοφιλίδου, Σαράφη (αναλ. Μπακαΐμης, Πάκου)

Μονομελές: Πάκου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ντόκα

26-2-2016 (Παρασκευή) Τριμελές: Λιόλιου, Τσάμη, Δημητριάδης (αναπλ. Ντόκα, Τουτουντζή)

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου

27-2-2016 (Σάββατο) Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Τσάμη, Κόμναρη

29-2-2016 (Δευτέρα) Μονομελές: Θεοφιλίδου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Τουτουντζή, Θεοφιλίδου, Κόμναρη

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από    1-29/2/2016: ΄Ολοι οι Πρωτοδίκες με Πρόεδρο την κ. Λιόλιου

ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ :

Από       1/2/2016   έως   5/2/2016: Πάκου

Από       8/2/2016   έως  12/2/2016: Μπέλλου

Από     15/2/2016   έως  19/2/2016: Τσάμη

Από     22/2/2016   έως  26/2/2016: Μπατσάρα

29.2.2016 : Θεοφιλίδου

            

Προσημειώσεις κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 12.00 μ.

Πρόεδρος Υπηρεσίας κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς.

Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς.

 Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό.

Η συμμετοχή των Δικαστών στις αρχαιρεσίες των σωματείων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Νόμο, σε περίπτωση αλλαγής προηγουμένως να μας ενημερώνετε.

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

                                         Σέρρες  27 Ιανουαρίου 2016

                                           Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

                                               Αικατερίνη Ντόκα