ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

16 Φεβρουαρίου 2016


Το Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

Σύμφωνα με το καταστατικό συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του τα οποία και καλεί να παραστούν σε αυτή,  την ημέρα Δευτέρα 22/2/2016 και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών.

ΘΕΜΑΤΑ:

  • Τροποποίηση άρθρων καταστατικού, μεταξύ άλλων και περί τρόπου διαχείρισης-εξασφάλισης αποθεματικών του συνολικού ταμείου, Ενημέρωση των μελών περί της οικονομικής διαχειρίσεως των αποθεματικών του ΛΕΑΔΣ .

Η καταστατική Γ.Σ. θα βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία αν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες η δε απόφαση επί των θεμάτων απαιτεί πλειοψηφία των 3/4  των παρόντων μελών.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Σ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    Στέλιος Κλειτσιώτης                          Παναγιώτης Σπυρόπουλος