ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

3 Μαρτίου 2016


Σας παραθέτουμε το έγγραφο για την ετήσια δήλωση των δικηγόρων.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ