ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

15 Μαρτίου 2016


ΠΡΟΣ

Τον κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών

Δικαστικό Μέγαρο

Σέρρες

 

Σας γνωστοποιούμε ότι το Ειρηνοδικείο Σερρών θα προβεί σε εκκαθάριση άχρηστου αρχειακού υλικού συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εγγράφων των δικηγόρων μέχρι και το έτος 2012.

Σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα μέλη σας, εάν επιθυμούν να προσέλθουν έως 10-04-2016 για να παραλάβουν από τους φακέλους των υποθέσεων που έχουν παραστεί τα σχετικά έγγραφα.

 

Σέρρες 08-03-2016

Προϊστάμενος της Γραμματείας

Γεώργιος Μπίκος