ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

29 Μαρτίου 2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη με αριθμό  29/2016

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, από 1 Απριλίου 2016 έως και 22 Απριλίου 2016 ως  εξής:

1-4-2016 (Παρασκευή) ΄Εναρξη ΜΟΔ: Λιόλιου, Τουτουντζή, Μπατσάρα

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Λιόλιου, Τουτουντζή, Καραγιαννίδου

2-4-2016  (Σάββατο): Αυτόφωρα Τριμελούς : Θεοφιλίδου,  Πάκου, Καραγιαννίδου

4-4-2016 (Δευτέρα) Μονομελές Τακτικής : Μπέλλου, Μπατσάρα

Μονομελές ειδ.πινακίου : Μπέλλου, Μπατσάρα

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Μπέλλου

Αυτόφωρα Τριμελούς : Μπέλλου, Μπατσάρα, Σαράφη

5-4-2016  (Τρίτη) Πολυμελές (τακτική-εκουσία):Ντόκα, Τσάμη, Θεοφιλίδου, Πάκου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ντόκα, Θεοφιλίδου, Σαράφη

6-4-2016 (Τετάρτη) Μ.Ο.Δ.: Λιόλιου, Τουτουντζή, Μπατσάρα (αναπλ. Μπακαϊμης, Τριανταφύλλου)

Μονομελές: Τριανταφύλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Λιόλιου

Αυτόφωρα Τριμελούς : Λιόλιου, Τριανταφύλλου, Σαράφη

7-4-2016 (Πέμπτη) Τριμελές: Ντόκα, Πάκου, Λιακοπούλου (αναπλ. Μπακαΐμης, Τσάμη)   

Μονομελές: Τσάμη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ντόκα

8-4-2016 (Παρασκευή) Τριμελές: Λιόλιου, Θεοφιλίδου, Παρασκευοπούλου (αναπλ. Ντόκα, Μπατσάρα)

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου

9-4-2016 (Σάββατο) Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Τριανταφύλλου, Σαράφη

11-4-2016 (Δευτέρα) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ντόκα

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ντόκα, Τουτουντζή, Κόμναρη

12-4-2016 (Τρίτη)  Μονομελές εκουσία: Μπέλλου

Μονομελές ειδική χωρίς πινάκιο: Μπέλλου, Τριανταφύλλου

Ασφαλιστικά: Μπακαΐμης

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Μπέλλου, Κόμναρη

13-4-2016  (Τετάρτη) Μονομελές: Μπατσάρα

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπατσάρα

Αυτόφωρα Τριμελούς: Τουτουντζή, Μπατσάρα, Κόμναρη

14-4-2016 (Πέμπτη) Τριμελές: Μπακαΐμης, Τσάμη, Χατζηχαρίση (αναπλ. Λιόλιου, Πάκου)

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης

Μονομελές: Πάκου

15-4-2016 (Παρασκευή) Τριμελές: Ντόκα, Θεοφιλίδου, Σαράφη (αναπλ. Λιόλιου, Τουτουντζή)

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ντόκα

16-4-2016 (Σάββατο) Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τριανταφύλλου, Κόμναρη

18-4-2016  (Δευτέρα) Μονομελές τακτική: Μπέλλου, Τσάμη, Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Τριανταφύλλου, Πάκου

Μονομελές  ειδ.πινακίου: Μπέλλου, Τσάμη, Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Τριανταφύλλου, Πάκου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Πάκου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Πάκου, Δημητριάδης

19-4-2016 (Τρίτη) Πολυμελές (τακτική-εκουσία): Ντόκα, Μπέλλου, Μπατσάρα, Τριανταφύλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπατσάρα

Ασφαλιστικά: Λιόλιου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ντόκα, Μπατσάρα, Δημητριάδης

20-4-2016 (Τετάρτη) Μ.Ο.Δ.: Μπακαΐμης, Τσάμη, Πάκου (αναπλ. Ντόκα, Μπέλλου)

Μονομελές: Μπέλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας : Μπακαΐμης

Αυτόφωρα Τριμελούς:  Μπακαΐμης, Μπέλλου, Δημητριάδης

21-4-2016 (Πέμπτη) Τριμελές:Λιόλιου. Τριανταφύλλου, Κόμναρη (αναπλ. Μπακαΐμης, Θεοφιλίδου)

Μονομελές: Θεοφιλίδου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λιόλιου

22-4-2016 (Παρασκευή) Τριμελές: Μπακαΐμης, Τσάμη, Τανάγιας (αναπλ. Ντόκα, Τουτουντζή)

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης

                 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ

Από  1-4-2016 έως 22-4-2016: ΄Ολοι οι Πρωτοδίκες με Πρόεδρο την κα Λιόλιου

ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Την 1η/4/2016 : Τσάμη

Από     4/4/2016   έως    8/4/2016: Μπατσάρα

Από     11/4/2016   έως  15/4/2016: Θεοφιλίδου

Από     18/4/2016   έως  22/4/2016: Τριανταφύλλου

Προσημειώσεις κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 12.00

Πρόεδρος Υπηρεσίας κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς.

Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς.

Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό.

Η συμμετοχή των Δικαστών στις αρχαιρεσίες των σωματείων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Νόμο, σε περίπτωση αλλαγής προηγουμένως να μας ενημερώνετε.

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Σέρρες,  28  Μαρτίου 2016

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

Αικατερίνη Ντόκα