ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ 2016

5 Απριλίου 2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη με αριθμό  33/2016

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, από 23 Απριλίου 2016 έως και 8 Μαΐου 2016  ως  εξής:

 

  • Πρώτο τμήμα από 23 έως και 27 Απριλίου 2016

Πρόεδρος Υπηρεσίας στις 24 και 27 Απριλίου 2016: Μπέλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας στις 23 και 26 Απριλίου 2016: Τσάμη

Πρόεδρος Υπηρεσίας στις 27 Απριλίου 2016: Τουτουντζή

Τριμελές αυτόφωρα στις 23, 24 και 25 Απριλίου 2016: Μπέλλου-Τσάμη- Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

Τριμελές Αυτόφωρα στις 26 και 27 Απριλίου 2016:Τσάμη-Τουτουντζή-Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας

Μονομελές Αυτόφωρα και Διαταγές Πληρωμής ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

Ανακρίτρια: Τουτουντζή

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων: Τσάμη

Αναπληρωματική από 23 έως και 27 Απριλίου 2016: Θεοφιλίδου

  • Δεύτερο τμήμα από 28 Απριλίου έως και 3 Μαΐου 2016

Πρόεδρος Υπηρεσίας στις 29, 30 Απριλίου και 3 Μαΐου 2016: Θεοφιλίδου

Πρόεδρος Υπηρεσίας στις 28 Απριλίου, 1 και 2 Μαΐου 2016: Τριανταφύλλου

Τριμελές αυτόφωρα από 28 Απριλίου έως και 3 Μαΐου 2016:Θεοφιλίδου -Τριανταφύλλου-Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

Μονομελές αυτόφωρα και Διαταγές Πληρωμής ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

Ανακριτής: Τριανταφύλλου

Εισηγητής Πτωχεύσεων: Τριανταφύλλου

Αναπληρωματική από 28 Απριλίου έως και 3 Μαΐου 2016: Τσάμη

  • Τρίτο τμήμα από 4 έως και 8 Μαΐου 2016

Πρόεδρος Υπηρεσίας στις 5, 7 και 8 Μαΐου 2016: Μπατσάρα

Πρόεδρος Υπηρεσίας στις 4 και 6 Μαΐου 2016: Πάκου

Τριμελές αυτόφωρα από 4 έως και 8 Μαΐου 2016: Μπατσάρα-Πάκου-Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

Μονομελές αυτόφωρα και Διαταγές Πληρωμής ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

Ανακρίτρια: Πάκου

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων: Μπατσάρα

Αναπληρωματική από 4 έως και 8 Μαΐου 2016: Τσάμη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ

Στις  23, 24 και 25/4/2016: Δημητριάδης   Αναπλ/κός   Βενέτης

Στις           26/4/2016: Μητρογιάννη                     #          Δημητριάδης

Στις           27/4/2016: Τανάγιας                            #         Μητρογιάννη

Στις           28/4/2016: Χατζηχαρίση                    #            Τανάγιας

Στις           29/4/2016: Τέγουτζικ                          #         Χατζηχαρίση

Στις  30/4/2016 & 1/5/2016: Κόμναρη              #           Τέγουτζικ

Στις           2 και 3/5/2016: Καραγιαννίδου       #           Κόμναρη

Στις           4/5/2016: Σαράφη                              #        Καραγιαννίδου

Στις           5/5/2016: Παρασκευοπούλου          #            Σαράφη

Στις           6 Μαΐου 2016 : Λιακοπούλου           #   Παρασκευοπούλου

Στις           7 και 8/5/2016:  Βενέτης                  #         Λιακοπούλου

 

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Σέρρες  4 Απριλίου  2016

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

                                             

Αικατερίνη Ντόκα