ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ – 20.04.2016

20 Απριλίου 2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

(από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών , της 20ης Απριλίου 2016) .

 

 – Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών , που συνεδρίασε εκτάκτως την 20.04.2016 , εν όψει της παρουσίασης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου και της υποβολής του προς διαβούλευση , κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του , αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

  1. Την κλιμάκωση του αγώνα μας με κάθε τρόπο , με σκοπό την απόσυρση, άλλως την τροποποίηση προς το δικαιότερο , των διατάξεων του νομοσχεδίου που αφορούν τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ.
  2. Την υποβολή αιτήματος προς τον κ Πρόεδρο του ΔΣΑ , για την άμεση σύγκληση της Ολομέλειας.
  3. Την αναστολή της συμμετοχής των μελών του Συλλόγου μας σε κάθε είδους επιτροπή του Δημοσίου.
  4. Την αναστολή για αόριστο χρόνο της συμμετοχής των μελών του Συλλόγου μας από το πρόγραμμα της Νομικής Βοήθειας , για κάθε είδους υποθέσεις.
  5. Αποχή όλων των εμμίσθων δικηγόρων του Συλλόγου μας από κάθε εξωδικαστική απασχόληση , ακόμη και από αυτή των γνωμοδοτήσεων .
  6. Την κατάθεση πρότασης στην Ολομέλεια για την αναβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών , πανελληνίως , όλων  των συναδέλφων δικηγόρων.

Κατόπιν των ανωτέρω , οι συνάδελφοι του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών , οφείλουν να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις που ελήφθησαν και απόσπασμα της πρακτικού του Δ.Σ. να κοινοποιηθεί στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Σερρών.

Σέρρες , 20.04.2016

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Γ. Καρίπογλου                       Αλέξανδρος Κ. Παρασκευϊωτης