ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10.05.2016

10 Μαΐου 2016


Απόφαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών

(της 10ης Μαϊου 2016)

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών που συνεδρίασε την 10.05.2016 , αφού έλαβε υπ όψη του την ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου Κατρούγκαλου από την κυβερνητική πλειοψηφία και την προκλητική ακόμη και σήμερα στάση του ανωτέρω Υπουργού προς το δικηγορικό σώμα .
Επίσης τα όσα έλαβαν χώρα εντός του κοινοβουλίου κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου και την αντιδημοκρατική και απρεπή συμπεριφορά που επέδειξε ο Πρόεδρος της Βουλής προς τους προέδρους των δικηγορικών συλλόγων , συμπεριφορά που θύμιζε άλλες εποχές .

Αποφάσισε τα ομόφωνα τα εξής:

-Να προτείνει προς την Ολομέλεια που συνέρχεται την 12.05.2015 στην Αθήνα , την συνέχιση της αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντα τους , με το ίδιο μέχρι σήμερα πλαίσιο αδειών . Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να διαμορφώσει τη στάση του στην Ολομέλεια αναλόγως , ώστε να υπάρξει πλειοψηφική πρόταση με παρόμοιο τουλάχιστον περιεχόμενο.

Ακόμη την λήψη απόφασης από την Ολομέλεια για αναβολή της υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών , πανελληνίως , όλων των συναδέλφων δικηγόρων.

-Αναθέτει στον Πρόεδρο του Συλλόγου να εξετάσει αν συντρέχει περίπτωση πειθαρχικού αδικήματος από την πλευρά των συναδέλφων βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας και μελών του Συλλόγου μας , Μάρκου Μπόλαρη και Μαρίας Κόλλιας Τσαρουχά , οι οποίοι εν γνώσει τους ψήφισαν νομοσχέδιο με πρόδηλες αντισυνταγματικότητες.
Σέρρες , 10.05.2016

Για το Δ.Σ.

                      Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

                      Παναγιώτης Γ. Καρίπογλου                 Αλέξανδρος Κων . Παρασκευϊώτης