ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

26 Μαΐου 2016


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 45/2016

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016  ως  εξής:

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 03.06.2016, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 10.06.2016, Γεώργιος Τανάγιας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 01.06.2016, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 08.06.2016, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης,15.06.2016, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης,22.06.2016, Δήμητρα Κόμναρη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 07.06.2016, Νικολέτα Σαράφη

Τρίτη 14.06.2016, Γεώργιος Τανάγιας

Τρίτη 21.06.2016, Δημήτριος Δημητριάδης

Τρίτη 28.06.2016, Δήμητρα Κόμναρη

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε Τετάρτη στις 09.00 π.μ.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 02.06.2016, Δήμητρα Μητρογιάννη- Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης 28.06.2016, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 22.06.2016 (πταίσματα), Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 01.06.2016, Ευανθία Χατζηχαρίση

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 23.06.2016 (πταίσματα), Ευανθία Χατζηχαρίση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 30.06.2016, Βασιλική Παρασκευοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 08.06.2016 (πταίσματα), Βασιλική Παρασκευοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 01.06.2016 έως 07.06.2016, Νικολέτα Σαράφη

Από 08.06.2016 έως 14.06.2016, Γεώργιος Τανάγιας

Από 15.06.2016 έως 21.06.2016, Δημήτριος Δημητριάδης

Από 22.06.2016 έως 29.06.2016, Δήμητρα Κόμναρη

Την 30.06.2016, Γεώργιος Τανάγιας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Από  01.06.2016 έως 09.06.2016, Ολυμπία Λιακοπούλου

Την 10.06.2016, Δήμητρα Μητρογιάννη-Ολυμπία Λιακοπούλου

Από 11.06.2016 έως 15.06.2016, Ολυμπία Λιακοπούλου

Από 16.06.2016 έως 30.06.2016, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.06.2016 έως 30.06.2016, Ευανθία Χατζηχαρίση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.06.2016 έως 30.06.2016, Βασιλική Παρασκευοπούλου

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες, 25-05-2016

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Αικατερίνη Ντόκα