ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

30 Μαΐου 2016


Στην σημερινή (30.05.2016) συνεδρίαση της ΓΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις :
1. Επικυρώθηκε η απόφαση του Δ.Σ. για παράταση της αποχής μας με το αυστηρό πλαίσιο μέχρι 06.06.2016 .
2. Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Συλλόγου να προτείνει στην Ολομέλεια των Προέδρων που συνέρχεται στις 03.06.2016 την παράταση της αποχής μας με το αυστηρό πλαίσιο μέχρι την 30.06.2016 .
3. Σε κάθε περίπτωση η Γ.Σ. θα επανέλθει την Δευτέρα 06.06.2016 και ώρα 12μ για να εκτιμήσει τις αποφάσεις της Ολομέλειας και να τοποθετηθεί εκ νέου .

Από το Δ.Σ.