ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

1 Ιουνίου 2016


Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών αναζητά συνεργασία με δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, για την στελέχωση του Τμήματος Καθυστερήσεων. Η απασχόληση θα είναι καθημερινή και πλήρης και επιθυμία της Τράπεζας είναι η συνεργασία περισσοτέρων του ενός δικηγορικών γραφείων για την επίτευξη παραπάνω στόχων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως το βιογραφικό τους καθώς και προτάσεις για τη λειτουργία και τον τρόπο διαχείρισης του Τμήματος Καθυστερήσεων.

Οι προτάσεις και το βιογραφικό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να τα αποστείλουν στα e-mail της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών, στην ιστοσελίδα της ή στη γραμματεία της διοίκησης στο κατάστημα της Τράπεζας επί της οδού Βασιλέως Βασιλείου και Νικ. Πλαστήρα μέχρι την 15η Ιουνίου 2016 και ώρα 09:00 – 15:00.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Χατζηδημητρίου Νικ. Αλέξανδρος