ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΑΠΟ 01-07-2016 ΕΩΣ 31-12-2016

2 Ιουνίου 2016


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Σας γνωστοποιούμε τις ημερομηνίες δημοσίευσης διαθηκών στο Ειρηνοδικείο Σερρών για το χρονικό διάστημα από  1-7-2016 έως 31-12-2016:

12-07-2016

20-09-2016

27-09-2016

11-10-2016

25-10-2016

08-11-2016

22-11-2016

06-12-2016

13-12-2016

Έναρξη συνεδρίασης: ώρα 10:00 π.μ στο γραφείο 40 του Ειρηνοδικείου.

Οι διαθήκες προς δημοσίευση θα κατατίθενται στο Ειρηνοδικείο επτά (7)  ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης.

Σέρρες 2-6-2016

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Γεώργιος Μπίκος