ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2016

23 Ιουνίου 2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη με αριθμό   68/2016

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, στα 1o, 2o, 3o4o και 5o τμήματα διακοπών του 2016 ως εξής:

1Τμήμα Διακοπών (1.07.2016  έως 15.07.2016)

05.07.2016   Πολυμελές : Τσάμη-Θεοφιλίδου-Λιακοπούλου

Μονομελές: Τσάμη-Θεοφιλίδου

Ασφαλιστικά: Τσάμη-Θεοφιλίδου

06.07.2016   Μονομελές Πλημ/κείο : Θεοφιλίδου

07.07.2016   Τριμελές Πλημ/κείο: Τσάμη-Θεοφιλίδου-Μητρογιάννη

Αυτόφωρα Τριμελούς

1 έως 15.07.2016: Τσάμη-Θεοφιλίδου- (1/7 έως και 3/7 Μητρογιάννη, 4/7 Παρασκευοπούλου, 5/7 Λιακοπούλου, 6/7 Παρασκευοπούλου, 7/7 Λιακοπούλου, 8/7 έως και 11/7 Παρασκευοπούλου, 12/7 Λιακοπούλου, 13/7 Μητρογιάννη, 14/7 Παρασκευοπούλου, 15/7 Λιακοπούλου)

Πρόεδρος Υπηρεσίας -Διαταγές Πληρωμής-Αυτόφωρα Μονομελούς

Τσάμη: 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14 και 15/07/2016

Θεοφιλίδου : 1, 6, 9, 11 και 13/07/2016

Ανακρίτρια : Θεοφιλίδου

Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων: Τσάμη

Βουλεύματα : Όλοι οι δικαστές του τμήματος

2o Τμήμα Διακοπών (16.07.2016  έως 31.07.2016)

19-07-2016  Πολυμελές: Μπατσάρα-Τριανταφύλλου-Λιακοπούλου

Μονομελές: Μπατσάρα-Τριανταφύλλου

Ασφαλιστικά: Μπατσάρα – Τριανταφύλλου

20-07-2016  Μονομελές Πλημμελειοδικείο: Τριανταφύλλου

21-07-2016  Τριμελές Πλημ/κείο:Μπατσάρα-Τριανταφύλλου-Κόμναρη

Αυτόφωρα Τριμελούς

16 έως 31-07-2016: Μπατσάρα-Τριανταφύλλου- (16 και 17/7 Λιακοπούλου, 18/7 Παρασκευοπούλου, 19/7 Λιακοπούλου, 20/7 Σαράφη, 21 και 22/7 Καραγιαννίδου, 23 και 24/7 Σαράφη, 25/7 Κόμναρη, 26/7 Σαράφη, 27/7 Καραγιαννίδου, 28/7 Κόμναρη, 29/7 Καραγιαννίδου, 30 και 31/7 Κόμναρη)

Πρόεδρος Υπηρεσίας-Αυτόφωρα Μονομελούς & Διαταγές Πληρωμής

Μπατσάρα: 16, 18, 19, 21, 25, 27, 29 και 30/07/2016

Τριανταφύλλου: 20, 22, 23, 26 και 28/07/2016

Ανακριτής: Τριανταφύλλου

Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων: Μπατσάρα

Βουλεύματα: Όλοι οι δικαστές του τμήματος

3Τμήμα Διακοπών (1.08.2016  έως 16.08.2016)

02.08.2016 Ασφαλιστικά : Μπακαΐμης-Τουτουντζή

Αυτόφωρα Τριμελούς

01.08.2016 έως 16.08.2016: Μπακαΐμης-Τουτουντζή- (1/8 Καραγιαννίδου, 2/8 Σαράφη, 3 και 4/8 Κόμναρη, 5/8 Σαράφη, 6 και 7/8 Καραγιαννίδου, 8/8 έως και 16/8 Βενέτης)

Διαταγές Πληρωμής: Τουτουντζή

Πρόεδρος Υπηρεσίας και  Αυτόφωρα Μονομελούς

Μπακαΐμης:: από 1 έως και 5/8 και 13/8/2016

Τουτουντζή: 6/8, από 8/8 έως 12/8, 15 και 16/8/2016

Ανακρίτρια :  Τουτουντζή

Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων: Τουτουντζή

Βουλεύματα : Όλοι οι δικαστές του τμήματος

4o  Τμήμα Διακοπών (17.08.2016  έως 31.08.2016)

Αυτόφωρα Τριμελούς

17 έως 31.08.2016: Ντόκα-Μπέλλου – (17/8 Βενέτης, 18/8 έως και 27/8 Τέγουτζικ, 28/8 έως και 31/8 Χατζηχαρίση)

Πρόεδρος Υπηρεσίας – Αυτόφωρα Μονομελούς

Ντόκα: Στις 16, 18, 23, 25, 27, 29 και 31/08/2016

Μπέλλου: Στις 17, 19  20, 22, 24, 26 και 30/08/2016

Διαταγές Πληρωμής : Μπέλλου

Ανακρίτρια : Μπέλλου

Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων: Μπέλλου

Βουλεύματα : Όλοι οι δικαστές του τμήματος

5o Τμήμα Διακοπών (01.09.2016  έως 15.09.2016)

06-09-2016  Πολυμελές: Λιόλιου-Πάκου-Τανάγιας

Μονομελές: Πάκου

Ασφαλιστικά: Λιόλιου

08-09-2016  Τριμελές: Λιόλιου-Πάκου- Χατζηχαρίση

07-09-2015  Μονομελές Πλημμελειοδικείο: Πάκου

Αυτόφωρα Τριμελούς

1 έως 15.09.2016: Λιόλιου-Πάκου- (1/9 έως και 4/9 Χατζηχαρίση, 5/9 έως και 11/9 Τανάγιας, 12/9 έως και 15/9 Δημητριάδης)

Πρόεδρος Υπηρεσίας – Αυτόφωρα Μονομελούς

Λιόλιου: Στις 2, 5, 8, 12 και 13/9/2016

Πάκου: Στις 1, 6, 7, 9, 14 και 15/2016

Διαταγές Πληρωμής: Πάκου

Ανακρίτρια: Πάκου

Εισηγήτρια  Πτωχεύσεων: Πάκου

Βουλεύματα: Όλοι οι δικαστές του τμήματος

 Τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο αναπληρώνει ο αρχαιότερος Δικαστής που υπηρετεί σε κάθε τμήμα.

Σέρρες  22 Ιουνίου 2016

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 Αικατερίνη Ντόκα