ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

1 Σεπτεμβρίου 2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ. 102/2016

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου 2016 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 ως εξής:

 

16-9-2016 Παρασκευή:Τριμελές:Καραμανλίδου-Μπατσάρα-Χατζηχαρίση (αν.Μπακαΐμης, Τουτουντζή)

    Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου

17-9-2016  Σάββατο: Αυτόφωρα Τριμελούς:Θεοφιλίδου-Παντοπούλου-Τανάγιας

19-9-2016 Δευτέρα: Μονομελές Τακτικής: Μπέλλου-Μπατσάρα – Παντοπούλου

Μονομελές ειδική πινακίου:  : Μπέλλου-Μπατσάρα  –Παντοπούλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας:Μπέλλου

Αυτόφωρα Τριμελούς:Μπέλλου-Μπατσάρα-Παντοπούλου

20-09-2016 Τρίτη: Πολυμελές (τακτική και εκουσία) :Καραμανλίδου, Μπέλλου, Τσάμη, Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Μπαράτα

Ασφαλιστικά: Στιβακτάκης

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου

Αυτόφωρα Τριμελούς:Τσάμη-Θεοφιλίδου-Μπαράτα

21-9-2016 Τετάρτη: Μονομελές: Μπατσάρα

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπατσάρα

Αυτόφωρα Τριμελούς: Τουτουντζή, Μπατσάρα, Τανάγιας

22-9-2016 Πέμπτη: Τριμελές: Μπακαΐμης-Θεοφιλίδου-Χατζηχαρίση (αναπλ. Καραμανλίδου,   Παντοπούλου)

Μονομελές: Παντοπούλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης

23-9-2016 Παρασκευή: Τριμελές: Στιβακτάκης-Τσάμη- Λιακοπούλου (αν.Μπακαΐμης, Τουτουντζή)

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης

24-9-2016 Σάββατο:  Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου – Τσάμη- Ειρηνοδίκης

26-9-2016 Δευτέρα: Μονομελές: Μπέλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου-Μπαράτα-Χατζηχαρίση

27-9-2016 Τρίτη: Μονομελές Εκουσία: Παντοπούλου (2 εφέσεις, 1 προσφυγή) – Μπαράτα (λοιπές)

Μονομελές ειδική χωρίς πινάκιο : Τσάμη, Θεοφιλίδου, Παντοπούλου

Ασφαλιστικά: Καραμανλίδου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη- Παντοπούλου, Μπαράτα

28-9-2016 Τετάρτη: Τριμελές Ανηλίκων:Μπακαΐμης-Τουτουντζή-Θεοφιλίδου (αν. Τσάμη)

Μονομελές:Τσάμη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη

Αυτόφωρα Τριμελούς : Μπακαϊμης, Τουτουντζή, Θεοφιλίδου

29-9-2016 Πέμπτη: Τριμελές: Στιβακτάκης- Τουτουντζή –Τανάγιας ( αν. Θεοφιλίδου)

Μονομελές: Θεοφιλίδου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης

30-9-2016 Παρασκευή: Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου-Μπατσάρα-Ειρηνοδίκης

 

Βουλεύματα

Από  16-30/9/2016 : Όλοι οι Δικαστές με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη

 

ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ :

Από 16/9/2016 έως 23/9/2016 : Θεοφιλίδου

Από 24/9/2016 έως 30/9/2016  : Μπαράτα

 

Προσημειώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 12.00 μ.μ.

Η συμμετοχή των Δικαστών στις αρχαιρεσίες των σωματείων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Νόμο και σε περίπτωση αλλαγής προηγουμένως να μας ενημερώνετε.

Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς.

Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Δικαστήριο  θα δικάζονται από αυτό.

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.                

 

Σέρρες  31 Αυγούστου 2016

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Αικατερίνη Ντόκα