ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

14 Σεπτεμβρίου 2016


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 105/2016

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου 2016  έως  30Σεπτεμβρίου 2016  ως  εξής:

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 16.09.2016, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 23.09.2016, Ευανθία Χατζηχαρίση

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 30.09.2016, Δημήτριος Δημητριάδης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 21.09.2016, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 28.09.2016, Ευανθία Χατζηχαρίση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 20.09.2016, Τανάγιας Γεώργιος

Τρίτη 27.09.2016, Ευανθία Χατζηχαρίση

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε Τετάρτη στις 09.00π.μ.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 22.09.2016, Ολυμπία Λιακοπούλου, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 27.09.2016, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 28.09.2016 (Πταίσματα), Χαρίκλεια Καραγιαννίδου.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 21.09.2016, Δημήτριος Δημητριάδης, Κωνσταντίνα Βέργου.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 22.09.2016 (Πταίσματα), Δημήτριος Δημητριάδης, Κωνσταντίνα Βέργου.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 29.09.2016, Νικολέτα Σαράφη, Μαρία Ανδρέου.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από 16-9-2016 έως 22-9-2016 Γεώργιος Τανάγιας

Από 23-9-2016 έως 29-9-2016 Ευανθία Χατζηχαρίση

Την 30-09-2016 Δημήτριος Δημητριάδης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 16-09-2016 έως 23-09-2016 Ολυμπία Λιακοπούλου, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από 24-09-2016 έως 30-09-2016 Χαρίκλεια Καραγαννίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 16-9-2016 έως 29-9-2016 Δημήτριος Δημητριάδης, Κωνσταντίνα Βέργου

Την 30-9-2016 Κωνσταντίνα Βέργου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Νικολέτα Σαράφη, Μαρία Ανδρέου

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες, 9-9-2016

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Αλεξάνδρα Λιόλιου