ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

27 Σεπτεμβρίου 2016


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 114/2016

Ο  Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου 2016  έως  31 Οκτωβρίου 2016  ως  εξής:

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 7.10.2016, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 14.10.2016, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 21.10.2016, Νικολέτα Σαράφη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 5.10.2016, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 12.10.2016, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 19.10.2016, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 26.10.2016, Νικολέτα Σαράφη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 11.10.2016, Ολυμπία Λιακοπούλου

Τρίτη 25.10.2016, Νικολέτα Σαράφη

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε Τετάρτη στις 09.00 π.μ.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 6.10.2016, Μαρία Ανδρέου, Κωνσταντίνα Βέργου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 25.10.2016, Γεώργιος Τανάγιας, Ευανθία Χατζηχαρίση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 5.10.2016, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 27.10.2016, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 5.10.2016 (πταίσματα), Μάρθα Ανδρεάδου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από  01.10.2016 έως 06.10.2016, Δημήτριος Δημητριάδης

Από  07.10.2016 έως 13.10.2016, Ολυμπία Λιακοπούλου

Από  14.10.2016 έως 20.10.2016, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Από 21.10.2016 έως 27.10.2016, Νικολέτα Σαράφη

Από 28.10.2016 έως 31.10.2016, Κωνσταντίνα Βέργου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.10.2016 έως 16.10.2016, Μαρία Ανδρέου, Κωνσταντίνα Βέργου

Από 17.10.2016 έως 31.10.2016, Γεώργιος Τανάγιας, Ευανθία Χατζηχαρίσση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.10.2016 έως 31.10.2016, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.10.2016 έως 31.10.2016, Μάρθα Ανδρεάδου

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες  23-9-2016

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης