ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

29 Σεπτεμβρίου 2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ΄ αριθμ.  117/2016

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το μήνα Οκτώβριο του 2016 ως εξής:

01-10-2016 Σάββατο:

Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Ειρηνοδίκης.

03-10-2016 Δευτέρα:

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Μπαράτα, Ειρηνοδίκης.

04-10-2016   Τρίτη:

Εναρξη ΜΟΔ: Μπακαΐμης, Τουτουντζή, Μπατσάρα

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπατσάρα

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Τουτουντζή Μπατσάρα.

05-10-2016  Τετάρτη:

Μ.Ο.Δ.: Μπακαΐμης, Τσάμη, Μπατσάρα (Αν. Στιβακτάκης, Παντοπούλου)

Μονομελές: Παντοπούλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Τσάμη, Μπατσάρα.

06-10-2016 Πέμπτη:

Τριμελές: Καραμανλίδου, Τουτουντζή, Σαράφη (Αν. Στιβακτάκης, Θεοφιλίδου)

Μονομελές: Θεοφιλίδου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου

07-10-2016 Παρασκευή: Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπατσάρα

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Μπατσάρα, Ειρηνοδίκης.

08-10-2016 Σάββατο:

Αυτόφωρα Τριμελούς: Τουτουντζή, Μπαράτα, Ειρηνοδίκης.

10-10-2016 Δευτέρα:

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Μπαράτα, Ειρηνοδίκης.

11-10-2016 Τρίτη:

Μονομελές Εκουσίας: Μπατσάρα, Παντοπούλου

Ειδική χωρίς πινάκιο: Μπέλλου, Παντοπούλου

Ασφαλιστικά: Μπακαΐμης

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Μπατσάρα, Παντοπούλου.

12-10-2016 Τετάρτη:

Μονομελές: Τσάμη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη

Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή, Ειρηνοδίκης.

13-10-2016  Πέμπτη:

Τριμελές: Στιβακτάκης, Θεοφιλίδου, Δημητριάδης (Αν. Καραμανλίδου, Μπατσάρα)

Μονομελές: Μπατσάρα

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης

14-10-2016  Παρασκευή:

Τριμελές: Μπακαΐμης, Μπέλλου, Ανδρεάδου (Αν. Στιβακτάκης, Παντοπούλου).

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης

15-10-2016  Σάββατο:

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Μπατσάρα, Ειρηνοδίκης.

17-10-2016 Δευτέρα:

Μονομελές Τακτική: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Παντοπούλου.

Ειδική πινακίου: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Παντοπούλου.

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη

Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Παντοπούλου

18-10-2016 Τρίτη:

Πολυμελές (τακτική και εκουσία): Καραμανλίδου και όλοι οι Πρωτοδίκες.

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Τσάμη, Θεοφιλίδου

19-10-2016 Τετάρτη:

Μ.Ο.Δ.: Στιβακτάκης, Μπέλλου, Παντοπούλου (Αν. Μπακαΐμης, Μπατσάρα)

Μονομελές: Μπατσάρα

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης

Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης, Μπέλλου, Παντοπούλου.

20-10-2016  Πέμπτη:

Τριμελές: Καραμανλίδου, Τσάμη, Ανδρέου (Αν. Στιβακτάκης, Θεοφιλίδου)

Μονομελές: Θεοφιλίδου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου

21-10-2016 Παρασκευή:

Τριμελές: Μπακαΐμης, Τουτουντζή, Γενηζεγκινοπούλου (Αν. Καραμανλίδου, Μπατσάρα)

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης

22-10-2016  Σάββατο:

Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Ειρηνοδίκης.

24-10-2016 Δευτέρα:

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης

ΑυτόφωραΤριμελούς: Στιβακτάκης, Παντοπούλου, Ειρηνοδίκης.

25-10-2016  Τρίτη:

Μονομελές Εκουσίας: Μπέλλου, Τσάμη, Θεοφιλίδου.

Ειδική χωρίς πινάκιο: Μπέλλου, Τσάμη, Θεοφιλίδου.

Ασφαλιστικά: Στιβακτάκης

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Τσάμη, Θεοφιλίδου

26-10-2016 Τετάρτη:

Μονομελές: Παντοπούλου

Μονομελές Ανηλίκων: Τουτουντζή

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου

Αυτόφωρα Τριμελούς: Τουτουντζή

 27-10-2016 Πέμπτη:

Τριμελές: Στιβακτάκης, Τσάμη, Βέργου (Αν. Καραμανλίδου, Μπέλλου)

Μονομελές: Μπέλλου.

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.

28-10-2016  Παρασκευή:

Αυτόφωρα Τριμελούς: Τουτουντζή, Μπατσάρα, Ειρηνοδίκης.

29-10-2016  Σάββατο:

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Παντοπούλου, Ειρηνοδίκης,

31-10-2016 Δευτέρα:

Μονομελές: Τσάμη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπατσάρα

Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Μπατσάρα, Ειρηνοδίκης.

 

Βουλεύματα:

Από 01 έως 31/10/2016: Όλοι οι Δικαστές με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη

 

ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Από     04/10/2016   έως   07/10/2016 : Μπαράτα

Από     10/10/2016   έως   13/10/2016 : Θεοφιλίδου

Από     14/10/2016   έως   17/10/2016 : Παντοπούλου

Από     18/10/2016   έως   21/10/2016 : Μπατσάρα

Από     24/10/2016   έως   26/10/2016 : Τσάμη

Από     27/10/2016   έως   31/10/2016 : Μπέλλου

 

Εξαλείψεις: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 12.00 μ.

Νομικές βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

Η συμμετοχή των Δικαστών στις αρχαιρεσίες των σωματείων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Νόμο και σε περίπτωση αλλαγής προηγουμένως να μας ενημερώνετε.

Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς.

Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό.

Πρόεδρος Υπηρεσίας κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

Σέρρες, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Σωτήριος Μπακαΐμης