ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

21 Οκτωβρίου 2016


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ.  131/2016

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα  από 1 Νοεμβρίου 2016  έως  30 Νοεμβρίου 2016  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 4.11.2016, Κωνσταντίνα Βέργου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 11.11.2016, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 18.11.2016, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 25.11.2016, Μάρθα Ανδρεάδου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 2.11.2016, Κωνσταντίνα Βέργου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 9.11.2016, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 16.11.2016, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 23.11.2016, Μάρθα Ανδρεάδου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 8.11.2016, Μαρία Ανδρέου

Τρίτη 22.11.2016, Μάρθα Ανδρεάδου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε  Τετάρτη στις 09.00 π.μ.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 3.11.2016, Γεώργιος Τανάγιας, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 29.11.2016, Νικολέτα Σαράφη, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 2.11.2016, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης 24.11.2016 (πταίσματα), Ολυμπία Λιακοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 24.11.2016, Ευανθία Χατζηχαρίσση

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από  01.11.2016 έως 06.11.2016, Κωνσταντίνα Βέργου

Από  07.11.2016 έως 13.11. 2016, Μαρία Ανδρέου

Από  14.11.2016 έως 20.11. 2016, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από  21.11.2016 έως 27.11. 2016, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 28.11.2016 έως 30.11. 2016, Τανάγιας Γεώργιος

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.11.2016 έως 15.11.2016, Γεώργιος Τανάγιας, Δημήτριος Δημητριάδης

Από 16.11.2016 έως 30.11.2016, Νικολέτα Σαράφη, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.11.2016 έως 30.11.2016, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.11.2016 έως 30.11.2016, Ευανθία Χατζηχαρίσση

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 20-10-2016

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Σωτήριος Μπακαϊμης