ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

25 Οκτωβρίου 2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ΄αριθμ. 133/2016

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το μήνα Νοέμβριο του 2016 ως εξής:

1-11-2016 Τρίτη:

1) ΄Εναρξη ΜΟΔ: Μπακαΐμης, Τουτουντζή, Μπατσάρα

2) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπατσάρα

3) Αυτόφωρα Τριμελούς: Τουτουντζή, Μπατσάρα, Βέργου.

4) Αυτόφωρα Μονομελούς: Τουτουντζή.

5) Διαιτησία (2 υποθέσεις): Μπακαΐμης.

2-11-2016 Τετάρτη:

1) Μ.Ο.Δ.: Μπακαΐμης (Αν. Καραμανλίδου), Τουτουντζή, Μπατσάρα (Αν. Παντοπούλου).

2) Μονομελές: Παντοπούλου.

3) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.

4) Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Τουτουντζή, Μπατσάρα.

5) Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.

3-11-2016  Πέμπτη:

1) Τριμελές: Στιβακτάκης (Αν. Καραμανλίδου), Μπέλλου, Καραγιαννίδου (Αν. Θεοφιλίδου)

2) Μονομελές: Θεοφιλίδου.

3) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.

4) Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης, Μπέλλου, Καραγιαννίδου

5) Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου

4-11-2016 Παρασκευή:

1) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη

2) Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Μπατσάρα, Βέργου.

3) Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσάμη

5-11-2016  Σάββατο:

1) Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Βέργου.

7-11-2016  Δευτέρα:

1) Μονομελές Τακτικής & ειδικής: Τσάμη, Τουτουντζή, Παντοπούλου

2) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη

3) Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή, Ανδρέου.

4) Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.

8-11-2016  Τρίτη:

1) Μονομελές Εκουσίας & ειδικής χωρίς πινάκιο: Τσάμη, Τουτουντζή, Παντοπούλου.

2) Ασφαλιστικά: Καραμανλίδου

3) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη

4) Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή, Ανδρέου.

5) Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.

9-11-2016 Τετάρτη:

1) Μονομελές/αυτόφωρα Μονομελούς: Τουτουντζή

2) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τουτουντζή

3) Αυτόφωρα Τριμελούς: Τουτουντζή, Μπατσάρα, Ανδρέου.

10-11-2016 Πέμπτη:

1) Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Καραμανλίδου), Μπέλλου, Λιακοπούλου (Αν. Τσάμη).

2) Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσάμη

3) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.

11-11-2016 Παρασκευή:

1) Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Καραμανλίδου), Θεοφιλίδου, Βενέτης.

2) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.

3) Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.

12-11-2016 Σάββατο:

1) Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή, Ανδρέου.

14-11-2016  Δευτέρα:

1) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης

2) Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης, Παντοπούλου, Γενηζεγκινοπούλου.

3) Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου

15-11-2016  Τρίτη:

1) Πολυμελές (Τακτική και Εκουσία): Καραμανλίδου και όλοι οι Πρωτοδίκες (πλην της Ανακρίτριας).

2) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου

3) Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Τουτουντζή, Γενηζεγκινοπούλου.

4) Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσάμη.

16-11-2016 Τετάρτη:

1) Μ.Ο.Δ.: Στιβακτάκης (Αν. Καραμανλίδου), Τσάμη, Θεοφιλίδου.

2) Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπέλλου

3) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης

4) Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Γενηζεγκινοπούλου.

17-11-2016   Πέμπτη:

1) Τριμελές/αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Καραμανλίδου), Τουτουντζή, Σαράφη (Αν. Μπατσάρα).

2) Μονομελές/αυτόφωρα Μονομελούς: Μπατσάρα

3) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.

18-11-2016 Παρασκευή:

1) Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Καραμανλίδου), Παντοπούλου, Τέγουτζικ.

2) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.

3) Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.

19-11-2016 Σάββατο:

1) Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Μπατσάρα, Γενηζεγκινοπούλου.

21-11-2016 Δευτέρα:

1) Μονομελές Τακτικής & ειδικής πινακίου: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Παντοπούλου.

2) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου

3) Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Ανδρεάδου.

4) Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.

22-11-2016 Τρίτη:

1) Μονομελές εκουσίας & ειδικής χωρίς πινάκιο: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Παντοπούλου.

2) Ασφαλιστικά: Μπακαΐμης

3) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου.

4) Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Ανδρεάδου.

5)  Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.

23-11-2016  Τετάρτη:

1) Μονομελές/αυτόφωρα Μονομελούς: Μπέλλου

2) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης

3) Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Μπέλλου, Ανδρεάδου.

24-11-2016 Πέμπτη:

1) Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Καραμανλίδου), Μπατσάρα, Τανάγιας Αν. Θεοφιλίδου).

2) Μονομελές/αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου

3) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης

25-11-2016 Παρασκευή:

1) Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Μπακαΐμης), Τσάμη, Χατζηχαρίση.

2)  Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

3) Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσάμη

26-11-2016 Σάββατο:

1) Αυτόφωρα Τριμελούς: Τουτουντζή, Παντοπούλου, Ανδρεάδου.

28-11-2016 Δευτέρα:

1) Μονομελές/αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.

2) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.

3) Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Παντοπούλου, Τανάγιας.

29-11-2016 Τρίτη:

1) Πρόεδρος Υπηρεσίας/αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.

2) Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Τανάγιας.

30-11-2016  Τετάρτη:

1) Μονομελές: Τσάμη

2) Μονομελές Ανηλίκων: Τουτουντζή

3) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τουτουντζή

4) Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή, Τανάγιας.

5) Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσάμη

 

Βουλεύματα:

1-11 έως 30-11-2016: Όλοι οι Δικαστές με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη.

 

ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ :

Από    2/11/2016   έως    6/11/2016: Μπατσάρα.

Από    9/11/2016   έως  13/11/2016: Τουτουντζή.

Από  16/11/2016   έως  20/11/2016: Παντοπούλου.

Από  23/11/2016   έως  28/11/2016: Θεοφιλίδου.

30/11/2016: Τσάμη.

 

Εξαλείψεις κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

Πρόεδρος Υπηρεσίας κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς.

Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου. 

Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

Η συμμετοχή των Δικαστών στις αρχαιρεσίες των σωματείων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Νόμο και σε περίπτωση αλλαγής προηγουμένως πρέπει να ενημερώνεται η Υπηρεσία.

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.                  

  

Σέρρες,  25 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Σωτήριος Μπακαΐμης