ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

23 Νοεμβρίου 2016


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 147/2016

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1 Δεκεμβρίου 2016  έως  22  Δεκεμβρίου 2016  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 2.12.2016, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 09.12.2016, Ευανθία Χατζηχαρίσση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 07.12.2016, Ευανθία Χατζηχαρίσση

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 14.12.2016, Τανάγιας Γεώργιος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 06.12.2016, Ευανθία Χατζηχαρίση

Τρίτη 13.12.2016, Δημήτριος Δημητριάδης

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε  Πέμπτη στις 11.00 π.μ.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 1.12.2016, Νικολέτα Σαράφη, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 13.12.2016, Ολυμπία Λιακοπούλου, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 14.12.2016 (πταίσματα), Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 07.12.2016, Κωνσταντίνα Βέργου, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 15.12.2016, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου, Κωνσταντίνα Βέργου

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, (πταίσματα), 07.12.2016, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου,

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από  01.12.2016 έως 04.12.2016, Τανάγιας Γεώργιος

Από  05.12.2016 έως 11.12. 2016, Ευανθία Χατζηχαρίση

Από  12.12.2016 έως 18.12. 2016, Δημήτριος Δημητριάδης

Από  19.12.2016 έως 20.12. 2016, Δημήτριος Δημητριάδης

Από 21.12.2016 έως 22.12. 2016, Τανάγιας Γεώργιος

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.12.2016 έως 11.12.2016, Νικολέτα Σαράφη, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από 12.12.2016 έως 22.12.2016, Ολυμπία Λιακοπούλου, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.12.2016 έως 22.12.2016, Κωνσταντίνα Βέργου, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.12.2016 έως 22.12.2016, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου, Κωνσταντίνα Βέργου

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 22-11-2016

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης