ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

23 Νοεμβρίου 2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ.  146/2016

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το μήνα Δεκέμβριο του 2016 (από 01.01.2016 έως και 22.12.2016) ως εξής:

Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ:

1-12-2016 Πέμπτη:

 1. Έναρξη ΜΟΔ: Καραμανλίδου (Αν Στιβακτάκης), Τσάμη, Τουτουντζή
 2. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν Στιβακτάκης), Τουτουντζή, Βέργου
 3. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσάμη
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου

2-12-2016 Παρασκευή:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης, Μπατσάρα, Τανάγιας
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπατσάρα

3-12-2016 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Τανάγιας

5-12-2016 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής και Ειδικής: Τσάμη, Τουτουντζή, Παντοπούλου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τουτουντζή
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή, Παντοπούλου
 4. Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου

6-12-2016 Τρίτη:

 1. Πολυμελές (Τακτική και Εκουσία): Καραμανλίδου & όλοι οι Πρωτοδίκες (πλην της κ Ανακρίτριας) & ο κ Πάρεδρος (μόνο την Εκουσία)
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Τουτουντζή, Θεοφιλίδου
 4. Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου

7-12-2016 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν Στιβακτάκης), Μπέλλου, Μπατσάρα
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης

8-12-2016 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν Μπακαΐμης), Θεοφιλίδου, Ανδρεάδου
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Τουτουντζή
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης

9-12-2016 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν Στιβακτάκης), Τσάμη, Δημητριάδης
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσάμη

10-12-2016 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή, Χατζηχαρίση

12-12-2016 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τουτουντζή, Παντοπούλου, Δημητριάδης
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου

13-12-2016 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας & Ειδικής χωρίς πινάκιο: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Γραμματικός (ο κ Πάρεδρος μόνο Εκουσία και μόνο συναινετικά διαζύγια & δικαστικές συμπαραστάσεις & αναγνώριση δεδικασμένου)
 2. Ασφαλιστικά: Στιβακτάκης
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Γραμματικός
 5. Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου

14-12-2016 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν Μπακαΐμης), Τουτουντζή, Μπατσάρα
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης

15-12-2016 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν Στιβακτάκης), Μπέλλου, Γενηζεγκινοπούλου
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης

16-12-2016 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν Στιβακτάκης), Παντοπούλου, Τέγουτζικ
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου

17-12-2016 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Δημητριάδης

19-12-2016 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης, Τσάμη, Δημητριάδης
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσάμη

20-12-2016 Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Δημητριάδης
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου

21-12-2016 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Mπέλλου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Mπέλλου
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Mπέλλου, Μπατσάρα, Τανάγιας

22-12-2016 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν Στιβακτάκης), Θεοφιλίδου, Ανδρέου
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Τουτουντζή
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου

ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Α. ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

1-12-2016 έως και 22-12-2016: ΄Ολοι οι Δικαστές, πλην του κ. Παρέδρου, με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη.

Β. ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1) Από  01/12/2016  έως  04/12/2016: Θεοφιλίδου.

2) Από  07/12/2016  έως  11/12/2016: Τουτουντζή.

3) Από  14/12/2016  έως  19/12/2016: Παντοπούλου.

Γ.- Εξαλείψεις (συναινετικές): κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 12.00’ μ.

Δ.- Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00’ μ.

Ε.- Πρόεδρος Υπηρεσίας κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες είναι ο αρχαιότερος της σύνθεσης των Αυτοφώρων του Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου ως δημόσιας υπηρεσίας.

ΣΤ.- Ο δεξιός της συνθέσεως των Αυτοφώρων του Τριμελούς θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα. Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

Ζ.- Η συμμετοχή των Δικαστών στις αρχαιρεσίες των σωματείων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Νόμο και σε περίπτωση αλλαγής προηγουμένως πρέπει να ενημερώνεται η Υπηρεσία.

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία του μηνός υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Σέρρες, 22 Νοεμβρίου 2016

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Σερρών

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών