ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΑΠΟ 09-01-2017 ΕΩΣ 30-06-2017

29 Νοεμβρίου 2016


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

 

Σας γνωστοποιούμε τις ημερομηνίες δημοσίευσης διαθηκών στο Ειρηνοδικείο Σερρών για το χρονικό διάστημα από 9-1-2017 έως 30-6-2017.

 

10-1-2017

24-1-2017

14-2-2017

28-2-2017

14-3-2017

28-3-2017

4-4-2017

25-4-2017

9-5-2017

23-5-2017

13-6-2017

27-6-2017

 

Έναρξη συνεδρίασης: ώρα 10:00 π.μ στο γραφείο 40 του Ειρηνοδικείου.

Οι διαθήκες προς δημοσίευση θα κατατίθενται στο Ειρηνοδικείο επτά (7)  ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης.

Σέρρες 29-11-2016

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Γεώργιος Μπίκος