ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016

29 Νοεμβρίου 2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ΄αριθμ. 148/2016

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

         Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 23 Δεκεμβρίου 2016 έως και 8 Ιανουαρίου 2017 ως εξής:

                

1.ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 23 έως και 28 Δεκεμβρίου

Α)ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

Από 23 έως και 28-12-2016: Μπέλλου-Παντοπούλου -Ειρηνοδίκης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ από 23 έως και 28-12-2016: Τσάμη

Από 23 και 27 Δεκεμβρίου 2016: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής – Μπέλλου

Από 24 και 28 Δεκεμβρίου 2016: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής – Παντοπούλου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:

Από 23 έως 28 Δεκεμβρίου 2016 ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακρίτρια

από 23 έως και 28 Δεκεμβρίου 2016: Παντοπούλου

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων

από 23 έως και 28 Δεκεμβρίου 2016: Παντοπούλου

 

2.ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου

B) ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

 Από 29-12-2016 έως 2-1-2017: Τσάμη-Θεοφιλίδου-Ειρηνοδίκης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

Από 29-12-2016 έως και 31-12-2016: Μπατσάρα

Από 1-1-2017 έως 2-1-2017: Τουτουντζή

29 και 30 Δεκεμβρίου 2016: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής: Τσάμη

31 Δεκεμβρίου 2016 και 2 Ιανουαρίου 2017:Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής: Θεοφιλίδου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:

Από 29 Δεκεμβρίου 2016 έως 2 Ιανουαρίου 2017 ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακρίτρια

από 29 Δεκεμβρίου 2016 έως 2 Ιανουαρίου 2017: Θεοφιλίδου

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων

από 29 Δεκεμβρίου 2016 έως 2 Ιανουαρίου 2017: Θεοφιλίδου

 

3.ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ από 3 έως και 8 Ιανουαρίου

Γ) ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

Από 3-1 έως  και 8-1-2017: Τουτουντζή-Μπατσάρα-Ειρηνοδίκης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ:

Στις 3 και 4-1-2017: Θεοφιλίδου

Στις 5 και 6-1-2017: Παντοπούλου

Στις 7 και 8-1-2017: Μπέλλου

4 και 5 Ιανουαρίου 2017: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής: Τουτουντζή

3, 6 και 7 Ιανουαρίου 2017: Πρόεδρος Υπηρεσίας-Δ/γές Πληρωμής: Μπατσάρα

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:

Από 3 έως και 8-1-2017 ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

Ανακρίτρια

Από 3 έως και 8 Ιανουαρίου 2017: Μπατσάρα

 Εισηγήτρια Πτωχεύσεων

Από 3 έως και 8 Ιανουαρίου 2017: Τουτουντζή

             

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ

 

Στις 23 και 24-12-2016           : Τανάγιας               Αν/κος       Βέργου

Στις 25 και 26-12-2016           : Βενέτης                     #            Τανάγιας

Στις            27-12-2016           : Τέγουτζικ                  #             Βενέτης

Στις            28-12-2016           : Λιακοπούλου            #             Τέγουτζικ

Στις            29-12-2016           : Ανδρέου                    #            Λιακοπούλου

Στις            30-12-2016           : Καραγιαννίδου         #             Ανδρέου

Στις 31-12-2016 και 1-1-2017: Χατζηχαρίση             #            Καραγιαννίδου

στις            02-01-2017           : Ανδρεάδου                #            Χατζηχαρίση

Στις            03-01-2017           : Γενηζεγκινοπούλου  #             Ανδρεάδου

Στις           04-01-2017           : Σαράφη                     #       Γενηζεγκινοπούλου

Στις  05 και 06-01-2017         : Δημητριάδης            #             Σαράφη

Στις  07 και 08-01-2017         : Βέργου                     #             Δημητριάδης

 

 

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

Σέρρες  28 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

 Σωτήριος Μπακαΐμης