ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΩΝ

5 Δεκεμβρίου 2016


Σχετικά με την νέα διαδικασία καταγραφής των πρακτικών και κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία που ανέλαβε συνολικά το έργο της απομαγνητοφώνησης σας ενημερώνουμε τα εξής :

Τα πρακτικά  κάθε δίκης αποθηκεύονται στην ιστοσελίδα https://www.ospd.gr , όπου έχουν πρόσβαση δικαστές , δικαστικοί υπάλληλοι και δικηγόροι .

Επιλέγοντας την ρύθμιση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» , το σύστημα μας παραπέμπει στην «αναζήτηση πρακτικού με κωδικό πρόσβασης» . Στην επιλογή αυτή , θα πρέπει να εισέλθετε , αφού πρώτα ζητήσετε από τον/την γραμματέα της έδρας τον σχετικό κωδικό της  συγκεκριμένης δικασίμου .

Τα πρακτικά θα διατηρούνται  ανηρτημένα στον ιστότοπο αυτό για τριάντα (30) ημέρες .