ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

23 Δεκεμβρίου 2016


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 158/2016

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα  από 09 Ιανουαρίου 2017  έως  31  Ιανουαρίου 2017  ως  εξής:

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 13.01.2017, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 20.01.2017, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 27.01.2017, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 11. 01.2017, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 18. 01.2017, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 25. 01.2017, Τανάγιας Γεώργιος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 10. 01.2017, Ολυμπία Λιακοπούλου

Τρίτη 24. 01.2017, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε  Πέμπτη στις 11.00 π.μ. , από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Συζήτηση αιτήσεων παροχής νομικής βοήθειας κάθε  Πέμπτη στις 11.00 π.μ. , από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 12.01.2017, Κωνσταντίνα Βέργου, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 31.01.2017, Ευανθία Χατζηχαρίση, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 11.01.2017, Γεώργιος Τανάγιας, Μαρία  Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 26.01.2017, Δημήτριος Δημητριάδης, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από  09. 01.2017 έως 15. 01.2017, Ολυμπία Λιακοπούλου

Από  16. 01.2017 έως 22. 01.2017, Νικολέτα Σαράφη

Από  23. 01.2017 έως 29. 01.2017, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Από  30. 01.2017 έως 31. 01.2017, Κωνσταντίνα Βέργου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από    09.01.2017 έως 20.01.2017, Κωνσταντίνα Βέργου, Μάρθα Ανδρεάδου

Από 21.01.2017 έως 31.01.2017, Ευανθία Χατζηχαρίση, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 09. 01.2017 έως 31. 01.2017, Τανάγιας Γεώργιος, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 09. 01.2017 έως 31. 01.2017, Δημήτριος Δημητριάδης, Μαρία Ανδρέου

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 20-12-2016
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης