ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

27 Δεκεμβρίου 2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ’ αριθμ.  161/2016

O Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 9 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Ιανουαρίου 2017 ως εξής:

9-1-2017 Δευτέρα:

 1. ΄Εναρξη ΜΟΔ: Μπακαΐμης (Αν. Στιβακτάκης), Τουτουντζή, Μπατσάρα.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τουτουντζή.
 3. Διαιτησία: Μπακαΐμης.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Τουτουντζή, Μπατσάρα.
 5. Αυτόφωρα Μονομελούς: Τουτουντζή.

10-1-2017 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας: Γραμματικός.
 2. Ειδική χωρίς πινάκιο: Τσάμη, Τουτουντζή.
 3. Ασφαλιστικά: Καραμανλίδου.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη
 5. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή, Γραμματικός.
 6. Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.

11-1-2017   Τετάρτη:

 1. Μ.Ο.Δ.: Καραμανλίδου (Αν. Στιβακτάκης), Μπατσάρα, Παντοπούλου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου, Μπατσάρα, Παντοπούλου.

12-1-2017  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Καραμανλίδου), Τσάμη, Τανάγιας.
 2. Μονομελές/ Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπέλλου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.

13-1-2017  Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Καραμανλίδου), Τουτουντζή, Καραγιαννίδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: Τουτουντζή.

14-1-2017  Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Λιακοπούλου.

16-1-2017 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής και Ειδικής: Τσάμη, Τουτουντζή, Παντοπούλου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή, Παντοπούλου.
 4. Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.

17-1-2017 Τρίτη:

 1. Πολυμελές (Τακτική & Εκουσία): Καραμανλίδου & όλοι οι Πρωτοδίκες (πλην της Ανακρίτριας) & ο κ. Γραμματικός την Εκουσία.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή, Παντοπούλου.
 4. Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.

18-1-2017 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Σαράφη.

19-1-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Στιβακτάκης), Τσάμη, Χατζηχαρίση.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

20-1-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Μπακαΐμης), Μπέλλου, Λιακοπούλου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπέλλου.

21-1-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή, Σαράφη.

23-1-2017  Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου, Μπέλλου, Καραγιαννίδου.
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπέλλου

24-1-2017  Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας: Γραμματικός.
 2. Ειδική χωρίς πινάκιο: Μπέλλου, Θεοφιλίδου.
 3. Ασφαλιστικά: Μπακαΐμης.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου.
 5. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Γραμματικός.
 6. Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.

25-1-2017  Τετάρτη:

 1. Μ.Ο.Δ.: Μπακαΐμης (Αν. Στιβακτάκης), Μπατσάρα, Θεοφιλίδου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσάμη.
 3. Μονομελές Ανηλίκων: Τουτουντζή.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.
 5. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τουτουντζή, Μπατσάρα, Θεοφιλίδου.

26-1-2017  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Στιβακτάκης), Παντοπούλου, Ανδρεάδου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

27-1-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Στιβακτάκης), Μπέλλου, Σαράφη.
 2. Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπέλλου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.

28-1-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Καραγιαννίδου.

30-1-2017 Δευτέρα:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης, Παντοπούλου, Βέργου.

31-1-2017 Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου, Θεοφιλίδου, Βέργου.
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Στις 17-01-2017 και ώρα 12.00 μ. στην Ολομέλεια όλοι οι Δικαστές θα είναι παρόντες.

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ

Από 9-1 έως και 31-1-2017: Όλοι οι Δικαστές με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη

 

ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Από   9-1 έως 15-1-2017  : Παντοπούλου

Από 18-1 έως 22-1-2017  : Θεοφιλίδου

Από 25-1 έως 31-1-2017  : Τουτουντζή

Εξαλείψεις κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

Πρόεδρος Υπηρεσίας κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς.

Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου. 

Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

Η συμμετοχή των Δικαστών στις αρχαιρεσίες των σωματείων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Νόμο και σε περίπτωση αλλαγής προηγουμένως πρέπει να ενημερώνεται η Υπηρεσία.

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.           

         

Σέρρες, 23 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαΐμης