ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

11 Ιανουαρίου 2017


Αύριο Πέμπτη  12.01.2017 , στο Πρωτοδικείο Σερρών και στο Ειρηνοδικείο Σερρών , καθώς και σε όλα τα περιφερειακά Ειρηνοδικεία , δεν θα γίνει καμία πολιτική ή ποινική έδρα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών .

Οι υποθέσεις που ήταν να δικαστούν αποσύρονται και θα προσδιοριστούν σε νεότερη δικάσιμο, οι μεν ποινικές με μέριμνα των εισαγγελέων, οι δε πολιτικές με μέριμνα των προϊσταμένων των δικαστηρίων.

Η δικάσιμος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών θα πραγματοποιηθεί κανονικά . Εφόσον κάποιος από τους διαδίκους όμως απουσιάζει , η υπόθεση θα αναβάλλεται οίκοθεν .

Για τις έδρες της Παρασκευής , θα εκδοθεί ανακοίνωση αύριο , Πέμπτη .