ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

24 Ιανουαρίου 2017


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 11/2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα  από 01 Φεβρουαρίου 2017  έως  28  Φεβρουαρίου 2017  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 03.02.2017, Κωνσταντίνα Βέργου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 10.02.2017, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 17.02.2017, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 24.02.2017, Μάρθα Ανδρεάδου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 01. 02.2017, Κωνσταντίνα Βέργου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 08. 02.2017, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 15. 02.2017, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 22. 02.2017, Μάρθα Ανδρεάδου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 14. 02.2017, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Τρίτη 28. 02.2017 Γεώργιος Τανάγιας

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε  Πέμπτη στις 11.00 π.μ, από τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας.

Συζήτηση αιτήσεων παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11:00 π.μ. από τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 02.02.2017, Γεώργιος Τανάγιας, Ευανθία Χατζηχαρίση

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 28.02.2017, Δημήτριος Δημητριάδης, Νικολέτα Σαράφη

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 01.02.2017 (πταίσματα), Ευανθία Χατζηχαρίση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 01.02.2017, Γεώργιος Τανάγιας, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου, Μαρία  Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης 09.02.2017 (πταίσματα), Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 23.02.2017, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 08.02.2017 (πταίσματα), Ολυμπία Λιακοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από  01. 02.2017 έως 05. 02.2017, Κωνσταντίνα Βέργου

Από  06. 02.2017 έως 12. 02.2017, Μαρία Ανδρέου

Από  13. 02.2017 έως 19. 02.2017, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από  20. 02.2017 έως 26. 02.2017, Μάρθα Ανδρεάδου

Από  27. 02.2017 έως 28. 02.2017, Γεώργιος Τανάγιας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από    01.02.2017 έως 14.02.2017, Γεώργιος Τανάγιας, Ευανθία Χατζηχαρίση

Από 15.02.2017 έως 28.02.2017, Δημήτριος Δημητριάδης, Νικολέτα Σαράφη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01. 02.2017 έως 28. 02.2017, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01. 02.2017 έως 28. 02.2017, Ολυμπία Λιακοπούλου

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 24-01-2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης