ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

26 Ιανουαρίου 2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

 Πράξη υπ΄ αριθμ.  13/2017

O Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

                                                        

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών του μηνός Φεβρουαρίου 2017 ως εξής:

 

1-2-2017 Τετάρτη:

 1. Έναρξη ΜΟΔ/ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Στιβακτάκης), Μπέλλου, Μπατσάρα.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

2-2-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Καραμανλίδου), Τσάμη,Γενηζεγκινοπούλου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.

3-2-2017 Παρασκευή:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Μπατσάρα, Βέργου.

4-2-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή,Βέργου.

6-2-2017 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής και Ειδικής: Μπέλλου, Τσάμη, Θεοφιλίδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Τσάμη, Θεοφιλίδου.

 7-2-2017 Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης, Παντοπούλου, Ανδρέου.

8-2-2017 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Ανδρέου

9-2-2017  Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου, Παντοπούλου, Βέργου
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Τουτουντζή.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

10-2-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης, Θεοφιλίδου,Καραγιαννίδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.

11-2-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Παντοπούλου, Ανδρέου

13-2-2017 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Τουτουντζή, Γενηζεγκινοπούλου.

14-2-2017 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας: Γραμματικός.
 2. Ειδική χωρίς πινάκιο: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Παντοπούλου.
 3. Ασφαλιστικά: Στιβακτάκης.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 5. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Παντοπούλου.
 6. Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.

15-2-2017 Τετάρτη:

 1. Μ.Ο.Δ./Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Μπακαΐμης), Τουτουντζή, Μπατσάρα.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσάμη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.

16-2-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Στιβακτάκης), Θεοφιλίδου,Ανδρέου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπέλλου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας:  Καραμανλίδου.

17-2-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές: Μπακαΐμης (Αν. Στιβακτάκης), Τουτουντζή, Δημητριάδης
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.

18-2-2017  Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Γενηζεγκινοπούλου.

20-2-2017  Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής και Ειδικής: Μπέλλου, Τουτουντζή, Θεοφιλίδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τουτουντζή.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Τουτουντζή, Θεοφιλίδου.
 4. Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.

21-2-2017 Τρίτη:

 1. Πολυμελές: (Τακτική & Εκουσία): Καραμανλίδου & όλοι οι Πρωτοδίκες (πλην της κ. Ανακρίτριας) & ο κ. Πάρεδρος.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Γραμματικός.
 4. Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.

22-2-2017 Τετάρτη:

 1. Τριμελές Ανηλίκων/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Τουτουντζή, Θεοφιλίδου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.

23-2-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Μπακαΐμης), Τσάμη, Τανάγιας.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης

24-2-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Στιβακτάκης), Μπέλλου, Τέγουτζικ.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

25-2-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή, Ανδρεάδου.

27-2-2017 Δευτέρα:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Τανάγιας.

28-2-2017 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας: Γραμματικός
 2. Ειδική χωρίς πινάκιο: Τσάμη, Τουτουντζή, Παντοπούλου.
 3. Ασφαλιστικά: Καραμανλίδου.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη.
 5. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τουτουντζή, Παντοπούλου, Γραμματικός
 6. Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.

 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

 

Από 1-28/2/2017: ΄Ολοι οι Δικαστές με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη.

 

ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

 

Από       1/2/2017   έως    3/2/2017: Γραμματικός

Από       6/2/2017   έως  10/2/2017: Παντοπούλου

Από     13/2/2017   έως  17/2/2017: Θεοφιλίδου

Από     20/2/2017   έως  24/2/2017: Τουτουντζή

28-2-2017:  Τσάμη

            

Εξαλείψεις κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

Πρόεδρος Υπηρεσίας κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς.

Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου. 

Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   

                 

Σέρρες 24 Ιανουαρίου 2017

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών