ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

31 Ιανουαρίου 2017


 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

 

Αθήνα 31/1/2017

Προς Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων

Κοιν.: Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δ.Σ.

 

Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδροι

 

Στα πλαίσια της προετοιμασίας μας για την ανταπόκριση του ΟΠΣ Ολομέλειας στις νέες απαιτήσεις που προέκυψαν από το νέο ασφαλιστικό σύστημα έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:

 

 • Έγιναν όλες οι απαιτούμενες αλλαγές ώστε από 1/1/2017 και ώρα 00:01 να εκδίδονται τα γραμμάτια από το portal και το back office σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό θεσμικό πλαίσιο (ΕΦΚΑ 20%, κατάργηση ΤΑΝ, ΤΥΔ).
 • Παραλάβαμε από το Ταμείο Νομικών τα ΑΜΚΑ των δικηγόρων και ενημερώσαμε τα αρχεία μας με τα ΑΜΚΑ των ενεργών δικηγορών, ώστε το ΕΦΚΑ να μπορεί να προβαίνει στον προβλεπόμενο συμψηφισμό.
 • Σας αποστέλλουμε τον κατάλογο των Δικηγόρων που έχουν εκδώσει γραμμάτια αλλά δεν έχουν ΑΦΜ ούτε ΑΜΚΑ. Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή τους.

 

 • Δημιουργήσαμε νέες εφαρμογές όπου :
 1. Ο διαχειριστής (admin) του κάθε Δικηγορικού Συλλόγου στο portal.olomeleia.gr έχει τις ακόλουθες δυνατότητες.
  • Να εξάγει τα δεδομένα που αφορούν τους Δικηγόρους οι οποίοι εξέδωσαν γραμμάτιο στο Σύλλογό του για ενημέρωση του ΕΦΚΑ (προκαταβληθέντα ποσά (20%) υπέρ ΕΦΚΑ, ανά δικηγόρο).
  • Να έχει συγκεντρωτική εικόνα των εισφορών που πρέπει να καταβάλλει ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος στον ΕΦΚΑ για μια συγκεκριμένη περίοδο.
 2. Έχει δημιουργηθεί εφαρμογή η οποία επιτρέπει την συγκεντρωτική έκδοση των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων των  52 Δικηγορικών Συλλόγων που εξυπηρετούνται από 1/1/2017 από το ΟΠΣ Ολομέλειας.
  Η πρόσβαση στην ανωτέρω εφαρμογή είναι ασφαλής. Η εφαρμογή εκδίδει συγκεντρωτικά τις ασφαλιστικές εισφορές του κάθε Δικηγόρου για ενημέρωση και συμψηφισμό από τον ΕΦΚΑ. Αυτό θα μπορεί να γίνει μετά από σχετική απόφαση, η οποία θα να εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο υπάλληλο για πρόσβαση και εξαγωγή δεδομένων, ο οποίος θα τα προσκομίζει στον ΕΦΚΑ. Εναλλακτικά  θα μπορούσε  εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΕΦΚΑ να έχει ασφαλή και διαβαθμισμένη πρόσβαση ώστε να λαμβάνει τα στοιχεία αυτά και μόνον αυτά προς τον σκοπό συμψηφισμού με τις οφειλόμενος ασφαλιστικές εισφορές.
 3. Έγιναν οι απαιτούμενες αλλαγές στην εφαρμογή έτσι ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις των Έμμισθων Δικηγόρων και να διασφαλίζεται η ενημέρωση του ΕΦΚΑ σχετικά με τις προκαταβληθείσες εισφορές τους ώστε να διασφαλίζεται ο συμψηφισμός τους.
 4. Ο δικηγόρος έχει  από το portal πλήρη ενημέρωση και για τις νέες ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2017, και μπορεί να εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση ηλεκτρονικά.

O Υπεύθυνος και η Ομάδα υποστήριξης του ΟΠΣ Ολομέλειας είναι στην διάθεσή σας και παρακαλούμε για τις παρατηρήσεις και τις αποφάσεις σας.

 

Με Εκτίμηση

Ο Υπεύθυνος Έργου

Βασίλης Μανιός