ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

22 Φεβρουαρίου 2017


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 25/2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01 Μαρτίου 2017  έως  31  Μαρτίου 2017  ως  εξής:

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 03.03.2017, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 10.03.2017, Ευανθία Χατζηχαρίση

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 17.03.2017, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 24.03.2017, Ολυμπία Λιακοπούλου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 01. 03.2017, Γεώργιος Τανάγιας

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 08. 03.2017, Ευανθία Χατζηχαρίση

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 15. 03.2017, Δημήτριος Δημητριάδης

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 22. 03.2017, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 29. 03.2017, Νικολέτα Σαράφη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 14. 03.2017, Δημήτριος Δημητριάδης

Τρίτη 28. 03.2017 Νικολέτα Σαράφη

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε  Πέμπτη στις 11.00 π.μ, από τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας.

Συζήτηση αιτήσεων παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11:00 π.μ. από τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 02.03.2017, Κωνσταντίνα Βέργου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 29.03.2017, Μάρθα Ανδρεάδου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 22.03.2017, πταίσματα, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 01.03.2017, Μαρία Ανδρέου, Νικολέτα Σαράφη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 30.03.2017, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από  01. 03.2017 έως 05.03.2017, Γεώργιος Τανάγιας

Από  06. 03.2017 έως 12.03.2017, Ευανθία Χατζηχαρίση

Από  13. 03.2017 έως 19.03.2017, Δημήτριος Δημητριάδης

Από  20. 03.2017 έως 26.03.2017, Ολυμπία Λιακοπούλου

Από  27. 03.2017 έως 31.03.2017, Νικολέτα Σαράφη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.03.2017 έως 15.03.2017, Κωνσταντίνα Βέργου

Από 16.03.2017 έως 31.03.2017, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.03.2017 έως 31.03.2017, Μαρία Ανδρέου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.03.2017 έως 31.03.2017, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 22-2-2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης