ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

23 Φεβρουαρίου 2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ΄ αριθμ. 26/2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, μηνός  Μαρτίου 2017 ως εξής:

Α.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ: 

1-3-2017 Τετάρτη:

 1. Εναρξη ΜΟΔ/ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Καραμανλίδου), Τσάμη, Μπατσάρα.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπέλλου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.

2-3-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Στιβακτάκης), Τουτουντζή, Γενηζεγκινοπούλου
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

3-3-2017 Παρασκευή:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Μπατσάρα Τανάγιας

4-3-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Τανάγιας

6-3-2017 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Γραμματικός.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Γραμματικός.

7-3-2017 Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Τσάμη, Χατζηχαρίση

8-3-2017 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Χατζηχαρίση

9-3-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Καραμανλίδου), Τσάμη, Λιακοπούλου
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Τουτουντζή.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.

10-3-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Στιβακτάκης), Μπέλλου(αν. κωλ. Θεοφιλίδου), Σαράφη
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.

11-3-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης, Μπατσάρα, Χατζηχαρίση

13-3-2017 Δευτέρα:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης, Παντοπούλου, Δημητριάδης
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης

14-3-2017 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας: Γραμματικός
 2. Μονομελές Ειδ. χωρίς πινάκιο: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Γραμματικός .
 3. Ασφαλιστικά: Μπακαΐμης
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου
 5. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Γραμματικός.

15-3-2017 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Καραμανλίδου), Μπέλλου, Μπατσάρα.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.

16-3-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Στιβακτάκης), Θεοφιλίδου, Βέργου
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσάμη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

17-3-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Μπακαΐμης), Παντοπούλου,(αν.κωλ. Τουτουντζή) Χατζηχαρίση
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.

18-3-2016 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή, Δημητριάδης

20-3-2017 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Τσάμη, Τουτουντζή, Παντοπούλου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή, Παντοπούλου.

21-3-2017 Τρίτη:

 1. Πολυμελές: (Τακτική & Εκουσία): Καραμανλίδου και όλοι οι Πρωτοδίκες και ο Πάρεδρος, πλην της Τακτικής Ανακρίτριας.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Γραμματικός.

22-3-2017 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου, Μπατσάρα, Λιακοπούλου

23-3-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Στιβακτάκης), Τουτουντζή, Δημητριάδης
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.

24-3-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Στιβακτάκης), Τσάμη,(αν. κωλ. Μπατσάρα) Ανδρεάδου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

25-3-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Λιακοπούλου

27-3-2017 Δευτέρα:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Σαράφη

28-3-2017 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας: Γραμματικός
 2. Μονομελές Ειδ. χωρίς πινάκιο: Τσάμη, Τουτουντζή, Παντοπούλου.
 3. Ασφαλιστικά: Στιβακτάκης.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τουτουντζή.
 5. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή, Παντοπούλου.
 6. Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.

29-3-2017 Τετάρτη:

 1. Μονομελές Ανηλίκων: Τουτουντζή.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τουτουντζή, Παντοπούλου, Σαράφη

30-3-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Καραμανλίδου), Μπέλλου, Ανδρέου
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.

31-3-2017 Παρασκευή:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν.
 2. Μπακαΐμης), Θεοφιλίδου, Τανάγιας
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από  1-3-2017 έως 31-3-2017: ΄Ολοι οι Πρωτοδίκες με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Από 1/3/2017 έως 03/03/2017: Τουτουντζή.

Από 6/3/2017 έως 10/3/2017: Θεοφιλίδου.

Από 13/3/2017 έως 17/3/2017: Γραμματικός.

Από 20/3/2017 έως 24/3/2017: Παντοπούλου.

Από 27/3/2017 έως 31/03/2017: Γραμματικός.

3) Εξαλείψεις: κάθε Τρίτη  και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.       

             

Σέρρες, 22 Φεβρουαρίου 2017

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο

 

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών