ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΝΑΚΙΑ

7 Μαρτίου 2017


Οδηγίες εγκατάστασης του προγράμματος για συσκευές Android ή για συσκευές iOS.