ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

8 Μαρτίου 2017


Σχετικά με τις Δηλώσεις Φόρου στις επικυρώσεις Ανωμάλων Δικαιοπραξιών

Με βάση τη διάταξη του αρ. 12 Ν. 634/1977 το εμπρόθεσμο της υποβολής της δήλωσης στην Εφορία , δηλαδή η υποβολή της μέσα στο χρόνο που επιτρέπονται οι επικυρώσεις και εν προκειμένω μέχρι τις 22.3.2017 , συνεπάγεται και μόνο τη δυνατότητα του αιτούντος να πληρώσει το ποσό του φόρου σε πέντε (5) άτοκες δόσεις .

Δεν σημαίνει δηλαδή ότι η δήλωση δεν θα παραληφθεί ή ότι αν παραληφθεί μεταγενέστερα θα οδηγήσει σε απαράδεκτο της αίτησης στο Δικαστήριο.

Κατόπιν τούτων , θεωρούμε ότι δεν συντρέχει λόγος να σπεύσουμε και υποβάλλουμε δήλωση φόρου για αιτήσεις επικύρωσης που δεν δικάζονται τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες .

Παρ’ ολα αυτά βρισκόμαστε σε συνεννόηση με την Δ.Ο.Υ. Σερρών , ώστε οι δηλώσεις των αιτήσεων που δικάζονται μέχρι τις 30.06.2017 να παραληφθούν και εκκαθαριστούν κατά προτεραιότητα .

Για το θέμα της παράτασης του Νόμου , που αφορά τις ίδιες τις επικυρώσεις , θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση .