ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – (1 έως 7 και 24 έως 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017)

24 Μαρτίου 2017


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 40/2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για τα χρονικά διαστήματα από 01 έως 07 Απριλίου και από 24 έως 30 Απριλίου 2017, ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 07.04.2017, Νικολέτα Σαράφη, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 28.04.2017, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 05.04.2017, Δημήτριος Δημητριάδης, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 26.04.2017, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 04. 04.2017, Γεώργιος Τανάγιας

Τρίτη 25. 04.2017 Νικόλαος Γκεκόπουλος

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε  Πέμπτη στις 11.00 π.μ, από τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας.

Συζήτηση αιτήσεων παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11:00 π.μ. από τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 06.04.2017, Ολυμπία Λιακοπούλου – Κωνσταντίνα Βέργου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 25.04.2017, Δημήτριος Δημητριάδης, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου, Μάρθα Ανδρεάδου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 05.04.2017, Νικολέτα Σαράφη, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης 27.04.2017 (πταίσματα), Νικολέτα Σαράφη

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 27.04.2017, Γεώργιος Τανάγιας, Ευανθία Χατζηχαρίση

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 05.04.2017 (πταίσματα), Ευανθία Χατζηχαρίση

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από  01.04.2017 έως 02.04.2017, Νικολέτα Σαράφη

Από  03.04.2017 έως 04.04.2017, Γεώργιος Τανάγιας

Από  05. 04.2017 έως 07.04.2017, Μαρία Ανδρέου

Από  24. 04.2017 έως 30.04.2017, Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.04.2017 έως 07.04.2017, Ολυμπία Λιακοπούλου – Κωνσταντίνα Βέργου

Από 24.04.2017 έως 30.04.2017, Δημήτριος Δημητριάδης, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.04.2017 έως 07.04.2017, Νικολέτα Σαράφη, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από 24.04.2017 έως 30.04.2017,  Νικολέτα Σαράφη, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.04.2017 έως 07.04.2017, Γεώργιος Τανάγιας, Ευανθία Χατζηχαρίση

Από 24.04.2017 έως 30.04.2017, Γεώργιος Τανάγιας, Ευανθία Χατζηχαρίση

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

Σέρρες 23-3-2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης