ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΕΟΡΤΕΣ ΠΑΣΧΑ 2017

24 Μαρτίου 2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη με αριθμό  41/2017

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, από 8 Απριλίου 2017 έως και 23 Απριλίου 2017  ως  εξής:

 

Πρώτο τμήμα από 8 έως και 12 Απριλίου 2017

Πρόεδρος Υπηρεσίας στις 8 και 11 Απριλίου 2017: Μπέλλου

Πρόεδρος Υπηρεσίας στις 10 και 12 Απριλίου 2017: Τουτουντζή

Τριμελές αυτόφωρα από 8 έως 12 Απριλίου 2017: Μπέλλου-Τουτουντζή- Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

Μονομελές Αυτόφωρα και Διαταγές Πληρωμής ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

Ανακρίτρια: Τουτουντζή

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων: Μπέλλου

Αναπληρωματική στις 8 και 10 Απριλίου 2017: Θεοφιλίδου

Αναπληρωματική στις 11 και 12 Απριλίου 2017: Παντοπούλου

 

Δεύτερο τμήμα από 13 Απριλίου έως και 18 Απριλίου 2017

Πρόεδρος Υπηρεσίας στις 13, 14 και 15 Απριλίου 2017: Θεοφιλίδου

Πρόεδρος Υπηρεσίας στις 16, 17 και 18 Απριλίου 2017:  Παντοπούλου

Τριμελές αυτόφωρα από 13 έως και 18 Απριλίου 2017: Θεοφιλίδου-Παντοπούλου-Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

Μονομελές αυτόφωρα και Διαταγές Πληρωμής ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

Ανακρίτρια: Παντοπούλου

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων: Θεοφιλίδου

Αναπληρωματική στις 13, 14 και 15 Απριλίου 2017: Τσάμη

Αναπληρωματική στις 16, 17 και 18 Απριλίου 2017: Μπατσάρα

 

Τρίτο τμήμα από 19 έως και 23 Απριλίου 2017

Πρόεδρος Υπηρεσίας στις 20 και 22 Απριλίου 2017: Τσάμη

Πρόεδρος Υπηρεσίας στις 21 Απριλίου 2017: Μπατσάρα

Πρόεδρος Υπηρεσίας στις 19 Απριλίου 2017: Γραμματικός

Τριμελές αυτόφωρα από 19 έως και 23 Απριλίου 2017: Τσάμη-Μπατσάρα-Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

Μονομελές αυτόφωρα και Διαταγές Πληρωμής ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

Ανακρίτρια: Μπατσάρα

Εισηγήτρια Πτωχεύσεων: Τσάμη

Αναπληρωματική στις 20 και 21 Απριλίου 2017: Μπέλλου

Αναπληρωματική στις 19 και 22 Απριλίου 2017: Τουτουντζή

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ

Στις       8 και 9/4/2017: Τανάγιας          Αναπλ/κός   Βενέτης

Στις              10/4/2017: Δημητριάδης            #          Τανάγιας

Στις              11/4/2017: Λιακοπούλου           #         Δημητριάδης

Στις              12/4/2017: Σαράφη                    #         Λιακοπούλου

Στις              13/4/2017: Ανδρέου                   #         Σαράφη

Στις   14 και 15/4/2017: Τέγουτζικ                 #          Ανδρεόυ

Στις              16/4/2017: Χατζηχαρίση            #          Τέγουτζικ

Στις              17/4/2017: Γκεκόπουλος            #          Χατζηχαρίση

Στις              18/4/2017: Ανδρεάδου               #          Γκεκόπουλος

Στις              19/4/2017: Γενηζεγκινοπούλου  #         Ανδρεάδου

Στις              20/4/2017: Καραγιαννίδου      #     Γενηζεγκινοπούλου

Στις              21/4/2017: Βέργου                  #      Καραγιαννίδου

Στις   22 και 23/4/2017: Βενέτης                 #      Βέργου

 

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

Σέρρες  23 Μαρτίου  2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαΐμης