ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

30 Μαρτίου 2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

 Πράξη με αριθμό 44/2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, μηνός Απριλίου 2017 (εκτός των ημερών των εορτών του Πάσχα) ως  εξής:

1-4-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή, Σαράφη.

3-4-2017  Δευτέρα:

 1. Έναρξη ΜΟΔ: Στιβακτάκης, Μπέλλου, Θεοφιλίδου.
 2. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Μπέλλου,Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Θεοφιλίδου,Παντοπούλου.
 5. Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.

4-4-2017 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας: 1) Τσάμη: μία (1) έφεση, 2)Παντοπούλου: αίτηση διορισμούελεγκτών, 3) Γραμματικός: όλες τις υπόλοιπες της εκουσίας.
 2. Μονομελές Ειδ. χωρίς πινάκιο: Τσάμη, Παντοπούλου, Γραμματικός.
 3. Ασφαλιστικά: Καραμανλίδου.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη.
 5. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Παντοπούλου, Γραμματικός.
 6. Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.

5-4-2017  Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Στιβακτάκης), Μπατσάρα, Θεοφιλίδου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

6-4-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Μπακαΐμης), Τσάμη,Τανάγιας.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου.

7-4-2017 Παρασκευή:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Μπατσάρα, Ανδρέου.

24-4-2017 Δευτέρα:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Παντοπούλου, Γκεκόπουλος.

25-4-2017 Τρίτη:

 1. Πολυμελές: (Τακτική & Εκούσια): Καραμανλίδου και όλοι οι  Πρωτοδίκες και ο Πάρεδρος, πλην της Τακτικής Ανακρίτριας.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Τουτουντζή, Θεοφιλίδου.
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: Τουτουντζή.

26-4-2017 Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Μπακαΐμης), Μπέλλου, Μπατσάρα.
 2. Μονομελές Ανηλίκων: Τουτουντζή.
 3. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.

27-4-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Στιβακτάκης), Τσάμη,Καραγιαννίδου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.

28-4-2017  Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Στιβακτάκης), Παντοπούλου,Τέγουτζικ.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας/κωλύματα συνθέσεως
 3. Τριμελούς: Μπατσάρα.

29-4-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Γκεκόπουλος.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από  1-4-2017 έως και 7-4-2017 και από 24-4-2017 έως και 30-4-2017: όλοι οι Πρωτοδίκες με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Από 3/4/2017 έως 7/4/2017: Θεοφιλίδου.

Από 24/4/2017 έως 28/4/2017: Γραμματικός.

3)Εξαλείψεις: κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης των Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου.

Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Σέρρες, 27 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαΐμης