ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΜΑΪΟΣ 2017

27 Απριλίου 2017


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη υπ. αριθ. 54/2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6Α, όπως αυτό προστέθηκε στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/88) με το άρθρο 3 του Ν. 3472/2006, καθορίζω να προεδρεύσουν οι κ.κ. Ειρηνοδίκες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών στις συνεδριάσεις των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας Σερρών για το χρονικό διάστημα  από 1 Μαΐου 2017  έως  31 Μαΐου 2017  ως  εξής:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 05.05.2017, Κωνσταντίνα Βέργου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 12.05.2017, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 19.05.2017, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 26.05.2017, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 03.05.2017, Κωνσταντίνα Βέργου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 10.05.2017, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 17.05.2017, Μαρία Ανδρέου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 24.05.2017, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 31.05.2017, Μάρθα Ανδρεάδου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Τρίτη 09.05. 2017, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Τρίτη 23.05. 2017, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο Σερρών θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Προσημειώσεις κάθε  Πέμπτη στις 11.00 π.μ. από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Συζήτηση αιτήσεων παροχής νομικής βοήθειας κάθε Πέμπτη στις 11:00 π.μ από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 04.05.2017, Δημήτριος Δημητριάδης, Ολυμπία Λιακοπούλου

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, 30.05.2017, Γεώργιος Τανάγιας, Νικολέτα Σαράφη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 03.05.2017, Ευανθία Χατζηχαρίση, Μάρθα Ανδρεάδου,  Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 25.05.2017,  Νικόλαος Γκεκόπουλος

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Από  01.05.2017 έως 07.05.2017, Κωνσταντίνα Βέργου

Από  08. 05.2017 έως 14.05. 2017, Χαρίκλεια Καραγιαννίδου

Από  15. 05.2017 έως 21.05. 2017, Μαρία Ανδρέου,

Από  22. 05.2017 έως 28.05. 2017, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου

Από 29. 05.2017 έως 31.05. 2017, Μάρθα Ανδρεάδου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Από 01.05.2017 έως 15.05.2017, Δημήτριος Δημητριάδης, Ολυμπία Λιακοπούλου

Από 16.05.2017 έως 31.05.2017, Γεώργιος Τανάγιας, Νικολέτα Σαράφη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Από 01.05.2017 έως 31.05.2017, Ευανθία Χατζηχαρίση, Μάρθα Ανδρεάδου,

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Από 01.05.2017 έως 31.05.2017, Νικόλαος Γκεκόπουλος

Πταισματοδίκης Υπηρεσίας: Δημήτριος Βενέτης, Αργυρώ Τέγουτζικ

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας .

Κατά τις ημέρες των δικασίμων χρέη Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εκτελεί ο Ειρηνοδίκης που έχει οριστεί για την δικάσιμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Σερρών, να συνταχθεί δε σχετική έκθεση που να περιέχει ολόκληρη την πράξη.

 

Σέρρες 24-4-2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σωτήριος Μπακαϊμης