ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΜΑΪΟΣ 2017

27 Απριλίου 2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πράξη με αριθμό   55/2017

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών

 

Αφού έλαβα υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (Ν. 1756/1988) καθόρισα την υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σερρών, από 1 έως και 31 Μαΐου 2017 ως εξής:

Α.-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ & ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ:

1-5-2017 Δευτέρα:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Βέργου.

2-5-2017  Τρίτη:

 1. Έναρξη ΜΟΔ/ Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Καραμανλίδου), Μπέλλου, Τουτουντζή.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: Τουτουντζή.

3-5-2017  Τετάρτη:

 1. ΜΟΔ/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Καραμανλίδου), Τσάμη, Μπατσάρα.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.

4-5-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Στιβακτάκης), Θεοφιλίδου, Σαράφη.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου.

5-5-2017 Παρασκευή:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας/Αυτόφωρα Μονομελούς: Τουτουντζή.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τουτουντζή, Μπατσάρα Βέργου.

6-5-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Βέργου.

8-5-2017 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Καραγιαννίδου.

9-5-2017 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας: Γραμματικός.
 2. #ειδ. χωρίς πινάκιο: Τσάμη, Μπέλλου, Γραμματικός.
 3. Ασφαλιστικά: Μπακαΐμης.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη.
 5. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Τσάμη, Γραμματικός.
 6. Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.

10-5-2017  Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Θεοφιλίδου, Καραγιαννίδου.

11-5-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Καραμανλίδου), Τσάμη, Λιακοπούλου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπέλλου.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου.

12-5-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Στιβακτάκης), Τουτουντζή, Γενηζεγκινοπούλου (αναπληρ. Πρωτοδίκης για κωλύματα: Μπατσάρα)
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπατσάρα.

13-5-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης, Παντοπούλου, Καραγιαννίδου.

15-5-2017 Δευτέρα:

 1. Μονομελές Τακτικής & Ειδ. πινακίου: Τσάμη, Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Γραμματικός.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Θεοφιλίδου, Παντοπούλου, Γραμματικός.

16-5-2017 Τρίτη:

 1. Πολυμελές (Τακτική & Εκουσία): Καραμανλίδου, όλοι οι Πρωτοδίκες πλην της Τακτικής Ανακρίτριας και ο Πάρεδρος,
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπέλλου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Τουτουντζή, Γραμματικός.
 4. Αυτόφωρα Μονομελούς: Τουτουντζή.

17-5-2017 Τετάρτη:

 1. Μ.Ο.Δ./Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Στιβακτάκης), Τουτουντζή, Μπατσάρα.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραμανλίδου.

18-5-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Στιβακτάκης (Αν. Μπακαΐμης), Μπέλλου, Γκεκόπουλος.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Θεοφιλίδου
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.

19-5-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Στιβακτάκης), Τουτουντζή, Ανδρεάδου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη.
 3. Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσάμη.

20-5-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Ανδρέου.

22-5-2017 Δευτέρα:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπακαΐμης.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης, Μπατσάρα, Γενηζεγκινοπούλου.

23-5-2017 Τρίτη:

 1. Μονομελές Εκουσίας: Παντοπούλου την έφεση & Γραμματικός τις λοιπές.
 2. #ειδ. χωρίς πινάκιο: Παντοπούλου & Γραμματικός.
 3. Ασφαλιστικά: Στιβακτάκης.
 4. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου.
 5. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Παντοπούλου, Γενηζεγκινοπούλου.
 6. Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.

24-5-2017 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Τουτουντζή.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τουτουντζή.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Τουτουντζή, Γενηζεγκινοπούλου.

25-5-2017 Πέμπτη:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου (Αν. Στιβακτάκης), Παντοπούλου, Ανδρέου.
 2. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Τσάμη.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη.

26-5-2017 Παρασκευή:

 1. Τριμελές/Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπακαΐμης (Αν. Στιβακτάκης), Μπέλλου, Βενέτης.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Στιβακτάκης.

27-5-2017 Σάββατο:

 1. Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραμανλίδου, Τουτουντζή, Γενηζεγκινοπούλου.

29-5-2017 Δευτέρα:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Παντοπούλου.
 2. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Παντοπούλου.
 3. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπατσάρα, Παντοπούλου, Ανδρεάδου.

30-5-2017 Τρίτη:

 1. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Θεοφιλίδου.
 2. Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπέλλου, Θεοφιλίδου, Ανδρεάδου.

31-5-2017 Τετάρτη:

 1. Μονομελές/Αυτόφωρα Μονομελούς: Γραμματικός.
 2. Μονομελές Ανηλίκων: Τουτουντζή.
 3. Πρόεδρος Υπηρεσίας: Τσάμη.
 4. Αυτόφωρα Τριμελούς: Τσάμη, Τουτουντζή, Ανδρεάδου.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από  1-5-2017 έως 31-5-2017: Όλοι οι Πρωτοδίκες με Πρόεδρο τον κ. Μπακαΐμη.

2) ΔΙΑΤΑΓΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Από     2/5/2017   έως    5/5/2017: Γραμματικός.

Από     8/5/2017   έως  12/5/2017: Παντοπούλου.

Από   15/5/2017   έως  19/5/2017: Θεοφιλίδου.

Από   22/5/2017   έως  26/5/2017: Τσάμη.

Από   29/5/2017   έως  31/5/2017: Μπέλλου.

3) Συναινετικές Εξαλείψεις: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 12.00 μ.

4) Νομικές Βοήθειες: Κάθε Τρίτη στις 12.00 μ.

5) Πρόεδρος Υπηρεσίας: Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο αρχαιότερος της σύνθεσης των Αυτοφώρων Τριμελούς. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας πρέπει να είναι παρών στην υπηρεσία του καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοδικείου.

6) Ο δεξιός της συνθέσεως του Τριμελούς Αυτοφώρων, θα δικάζει τα αυτόφωρα του Μονομελούς, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

7) Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το Ποινικό Δικαστήριο θα δικάζονται από αυτό, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

8) Τα κωλύματα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της ίδιας δικασίμου.

– Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 

Σέρρες,  24 Απριλίου 2017

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Σερρών

Σωτήριος Μπακαΐμης

Πρόεδρος Πρωτοδικών